c

Resultatmessig god start på året for Skanska i Norge

Pressemelding 06.05.2015 08.15 CET

For årets første kvartal leverer Skanskas samlede virksomhet i Norge et driftsresultat på 109 millioner kroner (91 mill.). Den samlede omsetningen for selskapet ble 3,3 milliarder kroner (2,8 mrd.). Både driftsresultatet og omsetningen har økt, sammenlignet med første kvartal 2014.

 

Pr. første kvartal 2015

Omsetning

Driftsresultat

2015

2014

2015

2014

Skanska Norge Entreprenør*

3 079

2 830

85

75

Skanska Norge Boligutvikling

   427

   207

24

16

Totalt **

3 383

2 823

109

91

*) Skanska Norge AS med datterselskap
**) Inkludert eliminering

Stabilt i entreprenørvirksomheten
Entreprenøren Skanska Norge oppnådde en omsetning på nesten 3,1 milliarder kroner i løpet av årets første tre måneder, hvilket er en økning fra samme periode i 2014, da omsetningen var på 2,8 milliarder kroner. Driftsresultatet endte på 85 millioner kroner, noe som gir en resultatmargin på 2,7 %. Driftsresultatet øker noe sammenlignet med første kvartal i fjor (75 millioner kroner), mens resultatmarginen er på samme nivå.

Selskapet har inngått kontrakter for 2,9 milliarder kroner i løpet av første kvartal 2015. Den samlede ordrereserven for selskapet er på 9,3 milliarder kroner. Ordreserven er noe lavere enn ved utgangen av 2014 (9,5 milliarder kroner).

Gode salgstall for boligvirksomheten
Skanska Bolig omsatte for 427 millioner kroner. Dette er en økning sammenlignet med samme periode i fjor (207). Driftsresultatet ble 24 millioner kroner og resultatmarginen endte på 5,7 %. Totalt ble det solgt 106 leiligheter i perioden, et salgstall som ligger godt over første kvartal 2014, da selskapet solgte 45 boliger.  

HMS
2015 fikk dessverre en tragisk start, da Skanska opplevde et dødsfall på et av våre prosjekter. Den 13. januar omkom en sjåfør hos en transportør for en av våre rørleverandører i en arbeidsulykke på Markalleen-prosjektet vårt på Høvik utenfor Oslo. Under lossing av rør fra en lastebil, falt lasten over sjåføren og påførte vedkommende skader som medførte at han omkom.

- I Skanska er sikkerhet det viktigste av alt. Vi jobber systematisk og kontinuerlig med å forhindre skader og ulykker på alle våre arbeidsplasser. Denne tragiske ulykken minner oss på at vi fortsatt har en lang vei å gå, og at vi må jobbe enda hardere innenfor HMS.

Skanskas prosjekter skal være et trygt arbeidssted for alle. For at vi skal lykkes med dette, må hele organisasjonen bli bedre på planlegging og risikohåndtering.

- Vi har et enormt fokus på å minimere dødsrisikoer på våre prosjekter. Derfor har nettopp planlegging for å fjerne de såkalte seks dødsrisikoene blitt valgt som tema for vår sikkerhetsuke som arrangeres fra 18.-24. mai, avslutter Rød.

H1-verdien, antall fraværsskader per million arbeidstime, til Skanska i første kvartal var 3,5, mens sykefraværet var 5,2 %. Antall fraværsskader har gått noe opp i løpet av årets første tre måneder, sammenlignet med 2014 (2,9).

 

Om Skanska:
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 58.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Skanska Norge AS:
Administrerende direktør Ståle Rød, tlf. 92851418

Konserndirektør Økonomi/Finans Stein Ivar Hellestad, tlf. 98214405

Kommunikasjonsdirektør Pål P Syse, tlf. 98210001