c

Stabil utvikling fra Skanska

Pressemelding 23.07.2015 08.00 CET

Driftsresultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte første halvår på 244 millioner kroner, mot 207 millioner for tilsvarende periode i 2014. Den samlede omsetningen i selskapene pr. andre kvartal endte på 6,9 milliarder kroner. Resultatet fordeler seg med 169 millioner for entreprenøren Skanska Norge og 75 millioner for Skanska Bolig.

Stabil utvikling fra Skanska

Pr. 30.06.

Omsetning

Driftsresultat

2015

2014

2015

2014

Skanska Norge Entreprenør*)

6 019

5 910

169

158

Skanska Bolig

1 072  

   485

75

49

Totalt**

6 866

5 983

 244

207

*) Skanska Norge AS med datterselskap
**) Inklusiv eliminering

Entreprenørvirksomheten fortsetter å øke lønnsomheten
Entreprenørvirksomheten til Skanska Norge med datterselskaper, leverte en omsetning på 6 milliarder, som er omtrent på nivå med samme periode i 2014 (5,9 mrd.). Driftsresultatet endte på 169 millioner kroner, noe som er en økning målt opp mot første halvår i 2014 (158 millioner). Resultatmarginen per 30. juni er 2,8%.

Totalt ble det kontrahert for 2,4 milliarder kroner i andre kvartal, hvilket innebærer at Skanska har kontrahert for 5,1 milliarder i løpet av årets første seks måneder. Den samlede ordrereserven for selskapet er 8,6 milliarder kroner.

- Resultatet i entreprenørvirksomheten er tilfredsstillende og det er positivt å se at resultatmarginen for konsernet holder seg på et stabilt nivå, til tross for en nedgang i omsetningen vår. Selv om vi kunne ønsket oss en høyere ordretilgang er det fortsatt gode muligheter for å levere bedre resultater i et marked som preges av hard konkurranse, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød.

Skolebyggeren Skanska
En av kontraktene som ble inngått i andre kvartal var bygging og rehabilitering av lokaler for Høgskolen i Sør-Trøndelag på deres campus på Kalvskinnet i Trondheim, til en verdi av 300 millioner kroner. Dette er ett av totalt ti prosjekter Skanska for tiden er involvert i innenfor segmentet skole- og undervisningsbygg. I tillegg er vi foretrukket tilbyder på ytterligere to større skoleprosjekter.

- Som samfunnsbygger er Skanska glad for å kunne bidra med å bygge toppmoderne skoler og undervisningsbygg som bedrer læringsmiljøet og øker trivselen til tusenvis av barn og unge, sier Rød.

Gode tall for boligvirksomheten
Skanska Bolig omsatte for litt over 1 milliard kroner i løpet av første og andre kvartal 2015. Omsetningen har mer enn doblet seg når man sammenligner med tallene fra første halvår i 2014 (427 millioner). Driftsresultatet ble 75 millioner kroner og resultatmarginen endte på 7%. Hittil i år har Skanska Bolig solgt 206 leiligheter.

Fokus på de seks dødsrisikoene
Skanska har gransket samtlige dødsulykker som har rammet selskapet globalt de siste 15 årene. Resultatene av disse granskningene viser at det er seks kritiske risikoer som i hovedsak tar liv på våre bygg- og anleggsplasser. I Skanska refererer vi til disse risikoene som de seks dødsrisikoene.

- I mai gjennomførte vi verdens største sikkerhetsuke for ellevte året på rad, hvor planlegging for å fjerne de seks dødsrisikoene fra alle Skanskas prosjekter var tema. For å ivareta vår egen og andres sikkerhet, må hele organisasjonen jobbe systematisk med å fjerne, begrense og beskytte oss mot de mest kritiske risikoene vi utsettes for på våre prosjekter. Dette må gjøres i alle faser av et prosjekt, hver eneste dag, sier Rød.

Antall fraværsskader pr. million arbeidstimer (H1-verdi) endte på 3,53 i andre kvartal 2015. Så langt i år ligger vår H1-verdi på 3,52, hvilket representerer en oppgang sammenlignet med samme periode i fjor, hvor dette tallet var 2,3. Sykefraværet var 4,9% for årets første seks måneder.

Om Skanska
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 54.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Kontaktpersoner:
Ståle Rød, administrerende direktør, 92 85 14 18.

Stein Ivar Hellestad, konserndirektør finans, 98 21 44 05.

Pål P. Syse, kommunikasjonsdirektør, 98 21 00 01.