c

Skanska utvikler Sørkedalsveien 8 for Stor-Oslo Eiendom

Pressemelding 23.07.2015 08.00 CET

Skanska har signert kontrakt med Stor-Oslo Eiendom om rehabilitering av Sørkedalsveien 8 sentralt i Oslo. Kontrakten har høye miljøambisjoner, og en verdi på ca. 450 millioner kroner.

Skanska bygger Sørkedalsveien 8 for Stor-Oslo Eiendom. Illustrasjon  Rift AS og NYARK

Det tidligere hovedkontoret til Statoil Fuel & Retail i Sørkedalsveien 8 på Majorstua skal bygges fullstendig om. Dagens eksisterende bygg skal strippes ned og renskes til et råbygg, og deretter bygges om til to frittstående lamellblokker. Den ene lamellblokken blir et kontorbygg, mens den andre blir et leilighetsbygg med næringsarealer i de to nederste etasjene.

- Sørkedalsveien 8 er et spennende rehabiliteringsprosjekt med miljøprofil, som lar oss spille på et bredt spekter av den kompetansen som ligger i Skanska. Vi gleder oss til å levere et solid ferdig prosjekt til oppdragsgiver Stor-Oslo Eiendom, sier Odd Arve Fuglem, konserndirektør for Bygg i Skanska.

- Vi er svært tilfredse med å få Skanska med på Team Sørkedalsveien 8. Prosjektet er naturligvis meget viktig for oss og vi opplever at Skanska komplementerer prosjektet med sin profesjonalisme og grundighet i alle ledd, sier Mathis Grimstad, adm. dir i Stor-Oslo Eiendom AS.

BREEAM-NOR «Very Good» er miljøambisjonene for rehabiliteringsprosjektet som Skanska gjennomfører som totalentreprise. Prosjektets totale areal er på ca. 26.000 kvm BTA.

Arbeidene begynner i august 2015, og kontorlamellen skal etter planen stå ferdig i desember 2016, mens boliglamellen vil stå ferdig sommeren 2017.  Kontrakten, som har en verdi på ca. 450 millioner kroner, bokføres i Skanskas ordrereserve for Q3 2015.

 

For mer informasjon fra Skanska, kontakt:
Odd Arve Fuglem, konserndirektør Bygg,  mob: 90604039
Pål Syse, kommunikasjonsdirektør, mob: 98210001

 

Om Skanska
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 58.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

 

For mer informasjon fra Stor-Oslo Eiendom, kontakt:
Mathis Grimstad, adm. Dir, mob: 41 29 48 65

Om Stor-Oslo Eiendom
Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig og partnereid eiendomsutvikler. Selskapet ble etablert i 2001. Stor-Oslo Eiendom har gjennom 13 år utviklet og gjennomført ca. 600.000 kvadratmeter kontor og over 1.400 boliger. Selskapet forvalter og utvikler i dag 24 eiendomsutviklingsprosjekter med en samlet realisasjonsverdi på over 15 milliarder NOK. Stor-Oslo Eiendom har sin primærkompetanse på bolig, kontor og hotell i Stor-Oslo regionen. Selskapet har i dag 25 ansatte med erfaring fra transaksjon, finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse og entreprenør.