c

Skanska utvikler næringslokaler i Tønsberg

Pressemelding 28.09.2015 10.30 CET

Skanska har signert kontrakt med Anton Jenssens gate 2 AS om oppføring av et næringsbygg sentralt i Tønsberg.

Illustrasjon ved KRISTIANSEN & BERNHARDT arkitektur

Sentralt beliggende ved innkjøringen til Tønsberg skal Skanska oppføre et nytt kontorbygg, med fem etasjer og full kjeller. I prosjektet, som Skanska løser som en totalentreprise, inngår også riving av deler av den eksisterende bygningsmassen. Prosjektets totale areal er på ca. 12.500 m2.

- Vi setter stor pris på å få være med og utvikle Tønsberg gjennom prosjektet Anton Jenssens gate 2. Nå gleder vi oss til å komme ordentlig i gang med prosjektet, og til å overlevere et solid kontorbygg til oppdragsgiver Anton Jenssens gate 2 AS, sier Terje Nyborg Olsen, distriktssjef for Skanskas distriktskontor i Drammen.

Prosjektet er utformet med tanke på god fleksibilitet og arealeffektivitet. Det er også lagt stor vekt på estetikk og materialbruk, ettersom prosjektet ligger godt eksponert ved byporten til Tønsberg. Nesten halve bygget er allerede utleid til Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), og byggherre har god dialog med potensielle leietakere når det gjelder resterende areal.

Arbeidene begynner i september 2015, og kontorbygget skal etter planen stå ferdig i slutten av desember 2016. Kontrakten, som har en verdi på 233 millioner kroner inkl. mva., bokføres i Skanskas ordrereserve for Q3 2015.

For mer informasjon fra Skanska, kontakt:
Terje Nyborg Olsen, distriktssjef DK Drammen, mob: 45869393
Helge Strømsheim, prosjektsjef, mob: 92251053
Benedicte Bratt Jakhelln, kommunikasjonsrådgiver, mob: 98210001

Om Skanska
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 58.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.