c

Skanska bygger miljøbygg i Asker for Ferd Eiendom

Pressemelding 26.10.2015 08.35 CET

Skanska har signert en avtale med Hagaløkkveien 26 AS, eid av Ferd Eiendom AS, om byggingen av et kontorbygg med høye miljøambisjoner i Asker. Kontrakten har en verdi på MNOK 340.

Skanska utvikler og bygger Asker Tek for Ferd Eiendom. (Illustrasjon: Oxivisuals)

Asker Tek er en del av Kraglund kontorpark, et område Skanska og Ferd Eiendom sammen har utviklet tidligere. Asker Tek er byggetrinn tre på området, og vil bli nærmeste nabo til oljeserviceselskapet Aibel – også dette et kontorbygg tidligere utviklet av Skanska. Når det nye, 19.000m2 store kontorbygget står ferdig, vil det romme ca. 830 nye arbeidsplasser.

Høy miljøprofil
Bygget, som får energiklasse A, skal miljøklassifiseres i henhold til BREEAM Very Good, og jordvarme vil benyttes til oppvarming og kjøling. Bygget vil bli moderne, med bruk av robuste materialer og fremtidsrettede tekniske løsninger. Det legges vekt på høy grad av fleksibilitet i bygget for å møte leietakeres behov.

- Å få bruke den samlede kompetansen i Skanska til å utvikle et nytt kontorbygg for Ferd i Asker er spesielt hyggelig. Aibel-bygget i Hagaløkkveien, som vi realiserte her i 2012, var blant Skanskas første BREEAM-sertifiserte prosjekter. Nå ser vi på nytt frem til å overlevere et miljøbygg med BREEAM-sertifisering, sier Marius Tunstad, regiondirektør for Bygg Oslo fra Skanska.

- For Skanska Eiendomsutvikling har det vært spennende å følge prosjektet. Vi gjennomførte reguleringen av området i 2006, og har sammen med Ferd utviklet og gjennomført de to første byggetrinnene. I Asker Tek har vi bistått Ferd med leietakerforhandlinger, og vil i gjennomføringsfasen være Ferds prosjektleder, og holde i dialogen med entreprenør, leietakere og offentlige myndigheter, sier Lars Holm, prosjektsjef fra Skanska Eiendomsutvikling.

Høyteknologisk leietaker på plass
Ferd Eiendom er svært fornøyde med at teknologiselskapet Indra Navia blir leietakere i bygget.

- Å lande en viktig kontrakt med leietaker Indra Navia beror på effektive og fleksible samarbeidspartnere. Skanska var en slik viktig samarbeidspartner i prosessen frem til signering, og vi ser med glede på å videreutvikle eiendommen i lag, sier prosjektsjef Thorbjørn Barrett Sele fra Ferd Eiendom.

Kontrakten, som skal løses som en totalentreprise, har en verdi på 340 millioner kroner eks. mva., og vil bokføres i Skanska Norges ordrereserve for Q4 2015. Arbeidene vil begynne i februar 2016, og bygget skal etter planen stå ferdig i desember 2017.

Bygget er tegnet av Jostein Rønsen Arkitekter AS og Interiørarkitekt er Anne R. Flåte AS.

--

For mer informasjon fra Skanska, kontakt:
Marius Tunstad, regiondirektør Bygg Oslo, mob: 45869306
Lars Holm, prosjektsjef Skanska Eiendomsutvikling, mob: 93444737
Benedicte Bratt Jakhelln, kommunikasjonsrådgiver, mob: 98210445

Om Skanska
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 58.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

For mer informasjon fra Ferd Eiendom, kontakt:
Thorbjørn Barrett Sele, prosjektsjef, mob: 48134651

Om Ferd Eiendom AS
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med hovedsatsing innenfor utvikling av bolig, kontor og lager- /logistikkeiendommer. Gjennom strategisk forvaltning av eiendomsporteføljen og gjennomføring av nye utviklingsprosjekter bidrar Ferd Eiendom til å skape varige verdier og sette tydelige spor.