c

Skanska Norge leverer stabile resultater for 3. kvartal

Pressemelding 28.10.2015 08.00 CET

Den samlede omsetningen i selskapene per 3. kvartal endte på 9,7 milliarder kroner. Fortsatt positiv marginutvikling for entreprenørvirksomheten og høy aktivitet innen boligutvikling.

Ståle Rød synes det er positivt å se at kontraheringen i 3. kvartal har vært god.

Pr. 3. kvartal jan-sept 2015

Omsetning

Driftsresultat

2015

2014

2015

2014

Skanska Norge Entreprenør*)

8 496

9 103

250

251

Skanska Norge Boligutvikling

1 448

   813

103

81

Totalt**

9 670

9 354

353

332

*) Skanska Norge AS med datterselskap
**) Inkludert eliminering

Økende ordrereserve for både bygg og anlegg
Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper, hadde en omsetning på 8,5 milliarder og et driftsresultat på 250 millioner kroner per 3. kvartal 2015. Tilsvarende resultat for samme periode i 2014 var 251 millioner kroner. Selv om volumet har gått noe ned, holder resultatet seg på samme nivå. Resultatmarginen på 2,9% er tilfredsstillende, men fortsatt noe etter våre langsiktige ambisjoner.

Selskapet inngikk flere store kontrakter i løpet av 3. kvartal og kontraherte til sammen for 3,8 milliarder kroner. Til sammenligning var kontraheringen til Skanska på 3,2 milliarder for 3. kvartal i 2014. Selskapets samlede ordrereserve var per 3. kvartal på 9,9 milliarder kroner, en økning på 1,3 milliarder fra 2. kvartal, men lavere enn tilsvarende periode i fjor (10,9 mrd.). To betydelige anleggsprosjekter som ble vunnet i perioden, var rehabilitering av Granfosstunnelen på Ring 3 i Oslo og bygging av Sørkjostunnelen på E8 i Troms. Den samlede kontraktssummen på begge disse prosjektene er på over én milliard kroner. Også på byggsiden har det blitt kontrahert flere interessante og komplekse prosjekter. Den største av disse, er kontrakten med Stor-Oslo Eiendom om å rehabilitere eksisterende bygningsmasse, samt bygge to nye bygg i Sørkedalsveien 8 i Oslo, med en kontraktsverdi på 450 millioner kroner.

- Entreprenørvirksomheten vår fortsetter å bedre sine marginer. Vi skal fortsette vårt systematiske arbeid med å øke lønnsomheten og konkurransekraften vår, slik at vi får hevet resultatmarginen vår ytterligere. Det er også positivt å se at kontraheringen har vært god i 3. kvartal, til tross for at markedet er preget av stor konkurranse, sier adm. dir. i Skanska Norge, Ståle Rød.

Bydelsutvikling i Oslo
Skanska Norges boligutvikling nådde en omsetning på 1,4 milliarder kroner og et resultat på 103 millioner kroner per 3. kvartal. Omsetningen er nesten doblet og driftsresultatet har hatt en god økning sammenlignet med samme periode i 2014. Totalt ble det solgt 86 boligenheter i kvartalet og det innebærer at selskapet har solgt nesten 300 boliger så langt i 2015. Til tross for et mer krevende marked i Rogaland, er dette er solid økning sammenlignet med årets tre første kvartaler i fjor. Den 24. september vedtok Oslo Bystyre reguleringsplan for Ensjø Torg, hvor Skanska vil være en av de største utbyggerne. Planen innebærer for Skanska en utbygging på rundt 550 boliger, i tillegg til 5000 kvadratmeter med handel og barnehage.

- Det er godt å se at boligsalget vårt fortsetter sin positive utvikling og at boligene våre er attraktive i markedet. Vi ser også frem til å være en av hovedaktørene i utviklingen av en ny bydel på Ensjø i årene som kommer. Skanska skal bygge nye leiligheter for alle generasjoner i byen vår, og Ensjø Torg blir et område hvor alle skal kunne trives og leve, sier den nyansatte konserndirektøren for Skanska Eiendomsutvikling, Arne Brovold.

Sammen for sikkerhet
Entreprenørvirksomheten kan vise til en meget god H1-verdi for 3. kvartal, hvor den samlede H1-verdien for egne ansatte og underentreprenører endte på 0,9. Kvartalet bidrar til å ytterligere senke H1-verdien for året så langt og ved utgangen av 3. kvartal lå selskapets H1-verdi på 2,1, noe som er en forbedring fra utgangen av 2. kvartal (2,7). Det har blitt iverksatt flere konkrete tiltak på sikkerhetssiden som en del av granskningsarbeidet og oppfølgingen som har blitt gjort i etterkant av de to dødsulykkene som har rammet selskapet det siste året. Ett av disse tiltakene er kravet om automatisk klemstoppsystem på alle bom- og knekkarmslifter som er i bruk på våre prosjekter. Innføringen av dette kravet har også ført til at flere andre liftutleiefirmaer har installert slike sikkerhetsmekanismer på sine lifter.

- Det er godt å se at vi har tatt lærdom av de tragiske ulykkene som har rammet oss og at vi tar grep som kan redde liv i fremtiden. I tillegg er det ekstra gledelig å se at andre aktører i bransjen følger etter og at sikkerhet er noe man samarbeider om, ikke konkurrerer på. Skal vi lykkes med vårt mål om null skader og ulykker på våre prosjekter, må alle aktørene i bransjen lære av og hjelpe hverandre, sier Rød.

Sykefraværet per 3. kvartal ligger på 4,6. %, noe som er en nedgang sammenlignet med tilsvarende periode i fjor (5,1%). Vi fortsetter vårt systematiske forebyggende arbeid med tilrettelegging for gode arbeidsoperasjoner, slik at sykefraværet blir enda lavere.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Skanska Norge AS:
Administrerende direktør, Ståle Rød, 92 85 14 18
Konserndirektør Økonomi og finans, Stein Ivar Hellestad, 98 21 44 05
Konserndirektør Skanska Eiendomsutvikling, Arne Brovold, 41 51 33 70
Kommunikasjonsdirektør, Pål P. Syse, 98 21 00 01

 

Skanska i Norge
Skanska i Norge opererer innenfor en rekke virksomhetsområder, med landsdekkende virksomhet innenfor anlegg, bygg og eiendomsutvikling.

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 58.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.