c

BoKlok bygger for førstegangsetablerere

Pressemelding 29.10.2015 09.00 CET

Det har vært mange debatter som omhandler hvor vanskelig det er å komme seg inn på boligmarkedet i Norge i dag. Både førstegangsetablerere og små familier gis nå anledning til å kjøpe et hjem for folk flest.

BoKlok Gjerdrum

På Bekkeberget i Gjerdrum kommune er BoKlok i full gang med et nytt prosjekt. Prosjektet er en del av en større satsing i det norske boligmarkedet, hvor målet er å bygge 200 nye hjem pr år i det sentrale Østlandsområdet.

BoKlok ble startet i Sverige av Skanska og IKEA i 1996, med mål om å bygge boliger folk flest har råd til å eie. Utgangspunktet for å finne rett pris/produkt var å undersøke hva en vanlig, enslig lønnsmottaker hadde råd til å betale for å bo. Bare i løpet av det siste året er det bygget og solgt mer enn 1000 nye BoKlok-hjem i Sverige, Finland og Norge tilsammen. Og, det kan bygges mange fler. Nøkkelen til suksess er den industrielle byggemetoden, hvor husene produseres i moduler i fabrikk, for deretter å bli fraktet til byggeplassen for montering.

- Vi bygger rasjonelt til fornuftige priser ved alltid å tenke i større antall boenheter. Gjennom rasjonelle produksjonsprosesser reduseres kostnadene, samtidig som belastningen på område og miljø reduseres. Vår kundefilosofi er basert på prinsippet "likt for alle". Normalt blir salgsåpningen for et nytt BoKlok prosjekt gjennomført med en offentlig loddtrekning på et IKEA-varehus. Loddtrekningen gir den enkelte en valgrekkefølge for å velge sitt BoKlok-hjem ut fra sine behov, og hva som er ledig på valgtidspunktet.

- For å nå målsettingen om å bygge flere BoKlok-prosjekter trenger vi flere tomter, og ser spesielt etter beliggenheter utenfor de dyreste områdene. Vi mener det er der det største potensialet ligger, sier Arild Rusti Indresand, som er leder for den norske BoKlok-satsningen.

BoKlok er et annerledes boligkonsept. Vi bygger rekkehus og leiligheter med god design, funksjonalitet og kvalitet til en fornuftig pris. Folk som kjøper våre hjem skal fortsatt ha penger til overs til andre ting. BoKlok bygger ca 900 boliger per år i Sverige, og er nå relansert i Norge og Finland. Siden oppstarten er det bygget mer enn 7000 boliger. Vi kombinerer Skanskas omfattende erfaring med å bygge hus, med IKEAs solide erfaring i å innrede og dekorere dem.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Arild R. Indresand, ansvarlig for BoKlok i Norge, Contact, mob. 406 21 031
Sacha Pardon, pressesjef BoKlok, Contact, tlf. + 46-10449 33 26