c

Skanska Husfabrikken bygger fengsler for Statsbygg

Pressemelding 21.12.2015 08.00 CET

Skanska Husfabrikken skal bygge to fengsler for Statsbygg. De to prosjektene vil til sammen bidra til at Norge får 192 nye lukkede fengselsplasser.

Foto: Statsbygg/ Mirjana Rødningen - Konserndirektør Espen Robertsen i Skanska Norge og byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg signerte kontrakt allerede 20. september i år.

Norge har allerede et underskudd på fengselsplasser og prosjektet vil bli gjennomført rekordraskt som følge av den spesielle byggeteknikken. Hver celle blir bygget som modul i fabrikken til Skanska på Steinkjer, og monteres bak murene på Ullersmo Fengsel og Eidsberg Fengsel i Østfold. Prosjektene skal være ferdigstilt allerede våren 2017.

- Disse to kontraktene viser at vårt byggesystem, med en stor grad av prefabrikasjon i fabrikk, kan være med å løse viktige samfunnsutfordringen på en rask og kostnadseffektiv måte, uttaler Espen Robertsen, konserndirektør med ansvar for spesialistselskapene i Skanska.

Fengslene baserer seg på et nytt fengselskonsept utviklet av Kriminalomsorgen og Statsbygg. Hvert fengsel er på ca 6000 m2 og vil i tillegg til 96 celler inneholde både verksteder, undervisningslokaler, butikk, skole, hellige rom samt arbeidsplasser for prester og helsepersonell.

- Statsbygg ser betydelige gevinster ved å utvikle standardiserte løsninger for bygg som fengsler. Dette er gjentakende byggeri for oss. Vi ser frem til å komme skikkelig i gang med prosjektet i et godt samspill med Skanska, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg.

- Vårt byggesystem gir redusert byggetid, lavere byggekostnader og økt kvalitet. Vi har tidligere bygget både barnehager, skoler, boliger, hybelbygg og butikker, men dette er første gang vi bygger fengsler, og det er gledelig å se at modulen fra Husfabrikken kan bidra til å løse enda en utfordring samfunnet har, forteller Terje Mjøen, adm. direktør i Skanska Husfabrikken.

Kontraktene ble signert allerede 20. september i år, men hadde forbehold om at finansieringen ble godkjent over statsbudsjettet. De to kontraktene er blant de største kontraktene Skanska Husfabrikken noen sinne har inngått.