c

Skanska-prosjekter for 310 millioner kroner i Bergen

Pressemelding 13.01.2016 09.30 CET

Skanska Bergen har signert tre store prosjekter siste uken. De tre prosjektene er Kanalveien 60 og Kanalveien 54, samt Tysnes omsorgssenter.

Skissetegning av Tysnes omsorgssenter

Kanalveien 60 er et kombinert næringsbygg og boligbygg på ca. 10 200 m2 som Skanska skal bygge for FAV-gruppen. Det blir garasje i underetasje, butikk og lager i 1. etasje, kontorer i 2. og 3. etasje, og litt tilbaketrukket fra Kanalveien, på toppen av næringsbygget, blir det 17 leiligheter og et lite hageanlegg. Prosjektet gjennomføres i totalentreprise og kontrakten har en verdi på ca. 180 millioner kroner. Oppstart bygging skjer i løpet av første kvartal 2016 og prosjektet skal være ferdigstilt innen sommeren 2018.

For samme kunde skal Skanska også bygge Kanalveien 54, som er et kontorbygg i to etasjer på ca. 1200 m2. Dette bygget vil kobles sammen med Kanalveien 60 gjennom felles parkeringsanlegg i underetasjen. I tillegg vil det bli parkering på taket. Prosjektet gjennomføres i totalentreprise. Det blir oppstart bygging i første kvartal 2016 og prosjektet skal være ferdigstilt innen utgangen av oktober 2017.

- Vi har over lang tid hatt et godt samarbeid med FAV-gruppen. Vi kjenner hverandre etter hvert godt og jeg er svært glad for at de har gitt oss tillitt til å også realisere disse to spennende prosjektene, forteller Jørgen Fjelstad, regiondirektør Skanska Bergen.

Den tredje kontrakten Skanska har signert siste uken er med Tysnes Kommune om bygging av et nytt omsorgssenter i Uggdal. Det nye omsorgssenteret blir på ca 5200 m2 og vil romme 10 omsorgsboliger og 30 sykehjemsplasser. Oppstart bygging blir første kvartal 2016 og prosjektet skal være ferdig tredje kvartal 2017. Prosjektet er vunnet i en konkurranse hvor både løsning og pris har vært avgjørende for byggherren.

- Vi setter pris på at Tysnes kommune har valgt å gjennomføre dette prosjektet i henhold til gjennomføringsmodellen som gjerne kalles integrert utvikling og gjennomføring (Design-Build). Da får vi muligheten til å bruke hele bredden i vår kompetanse i utviklingen av prosjekter. Jeg er overbevisst om at vi har utviklet et godt prosjekt til glede for innbyggerne i Tysnes, både kvalitetsmessig og kostnadsmessig, avslutter Jørgen Fjelstad.

Kontakt: Jørgen Fjelstad, Leder for Marked
Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef