c

Skanska-resultat passerer en halv milliard

Pressemelding 04.02.2016 08.00 CET

Fortsatt positiv utvikling for Skanska i Norge

Etter en sterk avslutning på året leverer Skanska sin samlede virksomhet i Norge et driftsresultat på 503 millioner kroner (488). Den samlede omsetningen i selskapene ble 12,9 milliarder kroner, som er på nivå med 2014 (12,9).

Ståle Rød ser store muligheter fremover

Pr. fjerde kvartal 2015

Omsetning

Driftsresultat

2015

2014

2015

2014

Skanska Norge Entreprenør*

11 369

12 535

367

382

Skanska Norge Boligutvikling

1 858

1 236

136

106

Totalt **

12 860

12 902

503

488

*) Skanska Norge AS med datterselskap
**) Inkludert eliminering

Entreprenøren fortsetter å levere stabile resultater
Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskap oppnådde en omsetning på 11,4 milliarder kroner og et driftsresultat på 367 millioner kroner året sett under ett. Omsetningen har gått noe ned sammenlignet med fjoråret (12,5 milliarder), men resultatmarginen har fortsatt sin positive utvikling og endte på 3,2%. Samlet ordreserve ved utgangen av 2015 ble10,7 milliarder, mot 9,5 milliarder ved utgangen av 2014. Kontraheringen i 4. kvartal var meget god og totalt ble det vunnet nye kontrakter for 3,7 milliarder. Dette er en økning i kontrahering på 1,7 milliarder sammenlignet med 4.kvartal i 2014.

God økning i boligsalget
Skanska Bolig omsatte i 2015 for 1,9 milliarder (1,2 milliarder), og hadde et driftsresultat på 136 millioner (106 millioner), som gir en resultatmargin på 7,3%. Totalt ble det solgt 390 boliger i løpet av året, som er en solid økning sammenlignet med 2014, hvor det ble solgt i overkant av 250 boliger. Vi har en god utvikling i alle regioner, med unntak av Stavanger, hvor etterspørselen for tiden er liten. I september ble det klart at Skanska blir en sentral aktør i utviklingen av en helt ny bydel i Oslo, da bystyret vedtok planene for Ensjø-utbyggingen. Totalt skal Skanska bygge 550 nye leiligheter og bidra til å skape en ny bydel hvor Oslo-borgere skal bo og leve i et av byens mest attraktive knutepunkt.

Bygger for et bedre samfunn
Skanska befestet sin posisjon som landets ledende aktør i anleggsmarkedet gjennom 2015, blant annet gjennom å toppe tunnelstatistikken for tredje året på rad med historisk rekord på 1,3 millioner kubikkmeter med fjellmasser. Skanska satser langsiktig og bredt på grønne løsninger og nådde en viktig milepæl gjennom kontraktsinngåelse med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk om bygging av Storåselva kraftverk. Anlegget vil være det første i Norge som blir CEEQUAL-sertifisert, en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft.

Skanska har gjennom de siste to år gjennomført en rekke endringer for å øke lønnsomhet og konkurransekraft innenfor byggvirksomheten. Det innebærer blant annet økt bruk av spisskompetansen vår på tvers av geografiene vi har virksomhet i. Dette har ført til at byggvirksomheten har opplevd positiv utvikling i både marginer og ordreinngang i året som har gått.

- Jeg er tilfreds med resultatet for 2015, men skulle gjerne sett at vi hadde vunnet flere av de store samferdselskontraktene vi ga tilbud på. Samtidig ser vi store muligheter fremover. I vår nye forretningsplan for 2016-2020 har vi klare ambisjoner om å utvikle vår eksisterende virksomhet, med fokus på bedre resultater, tidligere involvering og bedre samhandling med våre kunder, samtidig som vi skal bygge for et bedre samfunn.Gjennom vårt Corporate Community Investment-program, skal vi investere i lokalmiljøene hvor vi har virksomhet på en måte som kommer både samfunnet og Skanska til gode. I den anledning har vi i samarbeid med Kronprinsparets Fond startet arbeidet med å inspirere ungdom som har falt utenfor skole og arbeidsliv, med mål om å tilby dem lærlingkontrakt i Skanska. Dette initiativet har så langt gitt gode resultater for alle involverte, sier adm.dir i Skanska Norge, Ståle Rød.

Konkrete tiltak som styrker sikkerhetet
For året som helhet hadde Skanska en samlet H1-verdi på 2,0 noe som betyr at den positive utviklingen fortsetter (2,9 i 2014). Det ble også innført en rekke nye HMS-tiltak i løpet av året, som ytterligere styrker Skanskas arbeid i å nå målet om null skader og ulykker på våre prosjekter. To av tiltakene som ble innført, automatisk klemstoppsystem for lifter og ny instruks for varelevering, er kommet som direkte resultat av grundige granskninger og læring etter ulykker med fatalt utfall. Dette vil bidra til økt sikkerhet for alle som oppholder seg på våre bygge- og anleggsplasser.

I 2015 var sykefraværet 5,4%, noe som representerer en liten økning sammenlignet med 2014, hvor det var på 5,0%.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Skanska Norge AS:

Administrerende direktør Ståle Rød, tlf. 928 51 418
Konserndirektør Økonomi/Finans - CFO Stein Ivar Hellestad, tlf. 982 14 405
Konserndirektør Skanska Eiendomsutvikling, Arne Brovold, tlf. 415 13 370
Kommunikasjonsdirektør Pål P Syse, tlf. 982 10 001

Om Skanska:
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 57.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.