c

Skanska signerer råbyggkontrakt på Deichman

Pressemelding 15.03.2016 09.00 CET

Skanska har fått i oppdrag av Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF å utføre råbyggsentreprisen for nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika i Oslo. Kontraktssummen er på ca. 244 millioner kroner eks. mva.

Nye Deichmanske blir et signalbygg som Oslo-borgere vil få mye glede av i mange år fremover

Det nye Deichmanske hovedbiblioteket i Bjørvika vil være en tydelig profilert kulturinstitusjon, - som frister med et mangfoldig og attraktivt innhold – levendegjort gjennom aktiv kultur- og kunnskapsformidling. Oslos nye hovedbibliotek skal være ledende i utviklingen av det moderne folkebiblioteket, og nå nye brukergrupper gjennom fremtidsrettede løsninger for bruk av ny teknologi.

Godt samarbeid og ambisiøse klimamål
- Vi er svært fornøyd med å ha fått en stor og seriøs aktør som Skanska til et krevende prosjekt med stor nasjonal og også internasjonal oppmerksomhet. Det er viktig for oss å ha en god samarbeidspartner, sa administrerende direktør Eli Grimsby i Kultur- og Idrettsbygg (KID) ved kontraktsigneringen mandag.

Det er fra Oslo kommune sin side uttrykt høye miljøambisjoner for det nye Deichmanske hovedbibliotek, der de viktigste tiltakene dreier seg om Passivhusnivå og FutureBuilt-programmet.

- Skanska Norge har en overordnet målsetning om at vi skal være en pådriver for miljømessig gode løsninger i byggeprosess og byggeprodukt til beste for kunder, ansatte, omgivelser og samfunnet vi er en del av, sier prosjektsjef for Skanska, Eilev Lilleland.

Arbeidene starter opp begynnelsen av mai 2016 og avsluttes ved utgangen av 2017.
Etter en krevende start, er prosjektet nå i rute både framdriftsmessig og i forhold til økonomi.

Omfang
Bygningen består av fem hovedetasjer og tre mesaninetasjer over terreng i tillegg til én kjelleretasje (U1) med en mellometasje/galleri (U1G). Kjelleren strekker seg ut forbi fasadelinjene i vest under Operaallmenningen og i øst under Tverrgata. Dekkene som inngår i primærbæresystemet er den plasstøpte bunnplaten, plasstøpt dekke over kjelleretasje og biaksiale huldekkeelementer.

Foldedekket krager ut ca. 5m mot øst, mot Tverrgata, og blir belastet av utkragede dekker fra plan5 til plan 2 gjennom hengestag av stål fordelt langs dekkekanten og rundt dekkehjørnene. Den største utkragede delen av foldedekket i tak er mot Operaallmenningen og utgjør 18m.

Kontaktpersoner:
Christopher Griffiths, 458 69 234, kommunkasjonsrådgiver, Skanska Norge.
Haakon Berg Jensen, 974 08 707, kommunikasjonssjef kulturbygg, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Om Skanska
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 57.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Les mer om våre prosjekter på www.skanska.no/prosjekter og www.skanska.com/projects.