c

Skanska Husfabrikken bygger helsehus i Tromsø

Pressemelding 08.04.2016 08.00 CET

Skanska Husfabrikken har signert kontrakt med Tromsø kommune om bygging av nytt helsehus i Tromsø. Kontrakten har en verdi på 130 millioner kroner og gjennomføres i totalentreprise.

Helsehuset vil bli bygget hos Husfabrikken i Steinkjær og fraktes med båt til Tromsø.

Helsehuset skal bygges som passivhus og er på totalt 5600 m2. Bygget blir på tre etasjer og vil romme 60 sengeplasser med tilhørende personalfasiliteter.

Det nye helsehuset bygges i tilknytning til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og vil bidra til å løse utfordringen kommunen har hatt knyttet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra UNN. Som følge av den spesielle byggeteknikken vil prosjektet ha en byggetid på litt over ett år. Byggestart er mai 2016 og prosjektet skal være ferdigstilt allerede i juli 2017. Helsehuset blir bygget i moduler i fabrikken til Skanska på Steinkjer, fraktes deretter med båt til Tromsø og monteres på tomten.

- Vårt byggesystem gir redusert byggetid, lavere byggekostnader og økt kvalitet. Denne kontrakten er enda et bevis på at byggesystemet, med en stor grad av prefabrikasjon i fabrikk, kan være med å løse viktige samfunnsutfordringen på en rask og kostnadseffektiv måte, sier Terje Mjøen, adm. direktør i Skanska Husfabrikken.

 

Skanska i Norge
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 57.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA

For ytterligere informasjon, kontakt:
Geir Nordal Linge, kommunikasjonssjef Skanska Norge AS: 92 25 11 25
Terje Mjøen, Adm. direktør Skanska Husfabrikken: 93 44 47 94