c

Skanska bygger nye lokaler for Albjerk Bil på Åssiden

Pressemelding 25.04.2016 09.00 CET

Skanska Norge har inngått en avtale om å bygge nye, komplette forhandlerlokaler for Skoda på Åssiden. Byggherren er Albjerk Bil og kontrakten har en verdi på 54 millioner kroner.

Det nye Skoda-bygget vil ha en grønn profil

Det nye bygget vil ha et gulvareal på 5700 m2 over tre plan, inkludert en mezzanin. Bygningsarbeidet er allerede i gang og prosjektet skal overleveres til Albjerk Bil i februar 2017.

Grønn profil
Bygget skulle i utgangspunktet være et energiklasse B-bygg, men Albjerk Bil og Skanska kom sammen frem til en løsning som gjør at det nye Skoda-bygget i stedet vil oppnå karakteren A på energimerkeordningsskalaen. Ett av de byggtekniske tiltakene som gjør at bygget oppfyller energimerkekravet, er luft til vann varmepumpesystemet som bygget vil benytte seg av.

Sikkerheten til alle som skal jobbe på prosjektet og de som ferdes i området rundt byggeplassen har stått sentralt gjennom hele planleggingsfasen. Ingen skal bli skadet på Skanskas prosjekter og alle som er involvert i byggeprosessen setter sikkerhet først.

Gir nye muligheter for Skoda
- Jeg er godt fornøyd med prosessen med Skanska så langt, og håper at byggeprosjektet fortsetter i samme spor. Vi ser frem til at Skoda endelig skal få presentert seg fra sin beste side i Drammen med omland, sier Wenche Albjerk, eier av Albjerk Bil.

- Vi er trygge på valget av Skanska som samarbeidspartner. Vi ser frem til å åpne et nytt og fullstendig forhandleranlegg for Skoda på Åssiden, noe både kundene, våre ansatte og merket fortjener. I det nye bygget forventer et årlig salgsvolum på over 500 biler og en ytterligere økning i kundetilstrømning, sier Thomas Meiner, daglig leder, i Albjerk Bil.

Skanska satser i Drammen
- Vi setter stor pris på at Albjerk har vist oss tillit og valgt oss til å gjennomføre dette prosjektet. Skanska ser frem til det videre samarbeidet og vi skal sørge for at bredden i kompetansen vår blir brukt til å sikre at prosjektet blir en suksess, for alle involverte. Det er også veldig hyggelig at vi nok en gang får sjansen til å gjennomføre et prosjekt i Drammen. Dette er et viktig satsningsområde for oss og det er viktig at vi kan være med å utvikle byen videre, sier disktrikssjef i Drammen for Skanska, Terje Nyborg Olsen.

Om Skanska:
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 43.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Skanska Norge AS:
Distriktssjef i Drammen, Terje Nyborg Olsen, tlf 45 86 93 93.
Kommunikasjonsrådgiver, Christopher Griffiths, tlf 45 86 92 34.