c

Skanska investerer i ny mobil asfaltfabrikk

Pressemelding 09.05.2016 12.00 CET

Skanska Asfalt investerer i en topp moderne mobil asfaltfabrikk for å posisjonere seg til store fremtidige infrastrukturprosjekter.

Fra overtagelse av asfaltfabrikken 3.mai. FV: Avdelingsleder Feiring Asfalt Terje Rykhus, Adm. Dir. Skanska Asfalt Stig Lindland, Teknisk sjef Skanska Asfalt Tor Jakob Sandvik, Konsernleder Feiring Bruk Trygve Ollendorff og QSHA leder Skanska Asfalt Bjørn Trana.

Dette er den beste mobile asfaltfabrikken i Norge, forteller Stig Lindland, adm. direktør i Skanska Asfalt: – Ingen andre mobile fabrikker i Norge er så moderne, effektive og miljøvennlige som denne.

Anlegget kan produsere opp mot 200 tonn asfalt i timen. Ny teknologi gjør at fabrikken har minimale utslipp til miljø, samt at den tillater stor bruk av resirkulert asfalt.

Asfaltfabrikken ble kjøpt nytt av Feiring Asfalt i 2013, og selger Trygve Ollendorff innrømmer at han selger anlegget med blandede følelser: – Planen var at denne fabrikken skulle levere til E6 ved Eidsvoll, men da Alpine gikk konkurs ble det ikke noe av. Det er en topp moderne asfaltfabrikk som fremstår som helt ny, og jeg er sikker på at Skanska vil bli fornøyd med investeringen.

Asfaltfabrikken er spesialtilpasset store infrastrukturprosjekter og forsterket i forhold til de kvaliteter som benyttes på norske veier med høy trafikkbelastning. Den står i dag på Eidsvoll og vil i første omgang betjene det lokale markedet der. Det er påmontert hjul på alle enheter og Skanska vil flytte verket til fremtidige store veiprosjekter.

Steinar Myhre, konserndirektør i Skanska Anlegg, forteller at investeringen er en del av Skanskas strategiske satsning mot store komplekse samferdselsprosjekter. – Når prosjektene blir større stilles det høyere krav til produksjonskapasitet på asfalt. Dette anlegget gjør at vi ikke trenger å være avhengig av andre leverandører når vi skal konkurrere om de store infrastruktur-prosjektene som blir utlyst av Nye Veier og Statens Vegvesen i årene som kommer.

Kontaktinformasjon:

Stig Lindland, adm.dir Skanska Asfalt AS: 95 76 88 00