c

Resultat for Skanska Norge første kvartal 2016

Pressemelding 12.05.2016 08.00 CET

For årets første kvartal leverer Skanskas samlede virksomhet i Norge et driftsresultat på 127 millioner kroner (109 mill.). Den samlede omsetningen for selskapet ble 3,1 milliarder kroner (3,4 mrd.).

Administrerende direktør, Ståle Rød

Pr. første kvartal
2016

Omsetning

Driftsresultat

2016

2015

2016

2015

Skanska Norge Entreprenør*

2,776

3,079

90

85

Skanska Norge Boligutvikling

431

427

36

24

Totalt **

3,061

3,383

127

109

*) Skanska Norge AS med datterselskap
**) Inkludert eliminering

Bedret inntjening i entreprenørvirksomheten
Entreprenøren Skanska Norge oppnådde en omsetning på nesten 2,8 milliarder kroner i løpet av årets første tre måneder. Driftsresultatet endte på i overkant av 90 millioner kroner (3,3%). Vårt langsiktige arbeid med felles prosjektmetodikk og rettede kompetansetiltak gir effekt gjennom økte marginer. Vi opplever å være på god vei mot vårt mål om å være nr. 1 i prosjektledelse. Selskapet har inngått kontrakter for 3,2 milliarder kroner i løpet av første kvartal 2016. Den samlede ordrereserven for selskapet er på 11,1 milliarder kroner, en økning på 1,8 mrd fra første kvartal 2015. Den største kontrakten vunnet i første kvartal 2016 var Heimdal Videregående skole, som har en verdi på 582 millioner kroner.  

Gode resultater for boligvirksomheten
Skanska Bolig omsatte for 431 millioner kroner. Dette er en liten økning sammenlignet med samme periode i fjor (427 mill.). Driftsresultatet ble 36 millioner kroner, og resultatmarginen endte på 8,3%. Marginøkning fra 1 kvartal 2015 kommer som følge av et positivt marked spesielt på Østlandet, samt de tiltak som er gjennomført i løpet av 2015 for å ytterligere effektivisere og optimalisere boligvirksomheten. Totalt ble det solgt 108 leiligheter i perioden, noe som er på nivå med første kvartal 2015. 

HMS
H1-verdien samlet for Skanskas egne ansatte og underentreprenører var i første kvartal 3,3, noe som er en forbedring fra 3,7 i tilsvarende kvartal i 2015. Sykefraværet var i 1 kvartal 5,2 %.

 

 

Om Skanska:
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 43.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Skanska Norge AS:
Administrerende direktør Ståle Rød, tlf. 928 51 418
Konserndirektør Økonomi/Finans Stein Ivar Hellestad, tlf. 982 14 405
Kommunikasjonsdirektør Pål P Syse, tlf. 982 10 001