c

Sykehuskontrakter til Skanska

Pressemelding 07.06.2016 10.00 CET

Skanska blir totalentreprenør for Tønsbergprosjektet – utbyggingen av sykehuset i Vestfold. Samtidig tildeles CURA-gruppen kontrakten for alle rådgivertjenester i prosjektet.

Skanska blir totalentreprenør for Tønsbergprosjektet – utbyggingen av sykehuset i Vestfold.

– Jeg er svært fornøyd med tildelingene, sier Tønsbergprosjektets direktør, Johan Arnt Vatnan. Han viser spesielt til kontraktspartenes internasjonale erfaringer (fra bl.a. Nya Karolinska i Stockholm og britisk sykehusutbygging) og ser fram til å samarbeide med Skanska og CURA for å virkeliggjøre Tønsbergprosjektets sterke ambisjoner. Ikke minst gjelder det å leve opp til målsettingen om å bygge ut ti prosent billigere enn sammenlignbare sykehusprosjekter.

Pilot for kostnadskontroll
– Vi er nødt til å stanse utviklingen med stadig økende kostnader i norsk sykehusbygging. Utbyggingen i Tønsberg blir et pilotprosjekt i så måte med nye former for kontraktsstrategi, BIM og digital samhandling, for å nevne noe av det viktigste. Dette utviklingsarbeidet vil foregå i nært samarbeid med det nasjonale foretaket Sykehusbygg, opplyser Vatnan.

Tønsbergprosjektet består av nytt psykiatribygg med et bruttoareal på ca. 11 000 kvm og et somatikkbygg (31 000 kvm brutto) i tilknytning til dagens infrastruktur. I tillegg kommer tilpasning av offentlig infrastruktur, energianlegg og riving av eksisterende sykehusbygninger. Psykiatribygget fullføres i slutten av 2018. Somatikkbygget ved «nye SiV» er ferdig to år etter.

I konseptfaserapporten er Tønsbergprosjektet kostnadsberegnet til 2,5 milliarder kroner (januar 2014). Entreprisekostnadene er anslått til ca.1,3 milliarder, mens rådgiverkontrakten vil få en verdi på om lag 200 millioner ved fullføringen av prosjektet. Kontraktsbeløpene er oppgitt ekskl. mva.

Svært gode tilbud
Tønsbergprosjektet har hatt en intensiv periode med tilbudskonkurransen, og anskaffelsene er gjennomført med forhandling etter forutgående kunngjøring og prekvalifisering. Her leverte de prekvalifiserte rådgivergruppene og entreprenørene svært gode tilbud som reflekterer prosjektets ambisjoner om ny gjennomføringsstrategi med strukturert samhandling og integrert prosjektleveranse (IPD), bruk av industrialisert byggemetodikk, samt BIM i 6D (inkl. kost, tid og FDV).

Arbeidet med forprosjektet starter umiddelbart og skal gjøres ferdig før nyttår. Prosjekteier skal så gi sitt endelige tilsagn om byggestart og finansiering i 1. kvartal 2017.

CURA-gruppen består av Multiconsult ASA, Hjellnes Consult AS, Erichsen & Horgen, LINK Arkitektur AS, Henning Larsen Architects og Bølgeblikk Arkitekter.

Skanska Norge AS er i arbeidsfellesskap (joint venture) med Skanska Construction UK Ltd UK om å løse denne oppgaven.

- Vi er meget tilfreds med å få tildelt denne kontrakten. Vi har stor tro på gjennomføringsmodellen som setter store krav til samarbeid og bruk av moderne verktøy. Modellen er svært godt egnet til å løse samfunnets mest komplekse byggeoppgaver og setter nye utviklingskrav til byggenæringen, noe som næringen som utvikles av, sier konserndirektør for byggvirksomheten, Camilla Krogh.

- Vårt samarbeid med andre Skanska-selskaper i Sverige, UK og USA bringer også unik kompetanse til dette prosjektet og byggenæringen i Norge. Vi er glad og stolt over å bli tildelt denne totalentreprisen, hvor vi har med oss entreprenørene Bravida Norge AS, Assemblin AS og Haaland Klima AS for tekniske fag, sier Camilla videre.

Kontakter i Skanska:
Konserndirektør Camilla Krogh - tlf 98210069
Prosjektsjef Hans Thomas Gaarder - tlf 98210388
Kommunikasjonsdirektør Pål P Syse - tlf 98210001

Skanska i Norge 
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 43.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA