c

Skanska bygger E16 Bagn-Bjørgo

Pressemelding 01.07.2016 08.00 CET

Skanska har signert kontrakt med Statens Vegvesen om bygging av prosjektet E16 Bagn-Bjørgo. Kontrakten har en verdi på 735 millioner NOK eks. mva, og inngår i ordrereserven for andre kvartal.

Regionvegsjef Per Morten Lund (SVV) og Steinar Myhre signerer kontrakten om byggingen av E16 Bagn - Bjørgo

Prosjektet omfatter omlegging og utbedring av dagens ca 11 km lange strekning mellom Bagn og Bjørgo til tofelts veg med 8,5 meter bredde. Prosjektet inkluderer blant annet en 4,3 km lang tunnel, en 150 meter lang bru over elven Begna samt flere mindre bruer, underganger og kryss.

Byggestart er august 2016 og prosjektet vil være ferdigstilt innen desember 2019.

- Dette er et viktig samferdselsprosjekt som passer godt til vår kjernekompetanse. Vi får benyttet vår spesialkompetanse på både masseforflytting, tunnel- og betongarbeider. Behovet for utbedring av denne strekningen er stor og vi er glade for at vi sammen med Statens Vegvesen nå skal sørge for at hverdagen blir enklere for trafikantene, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for Skanskas anleggsvirksomhet.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Pål P. Syse, kommunikasjonsdirektør Skanska Norge AS: 98 21 00 01

Steinar Myhre, Konserndirektør Anlegg Skanska Norge AS: 92 85 12 53