c

Skanska bygger nye Skien videregående skole

Pressemelding 08.07.2016 08.30 CET

Skanska Norge har signert kontrakt med Telemark fylkeskommune om bygging av nye Skien videregående skole. Den nye skolen skal stå ferdig høsten 2018 og vil bygges etter passivhusstandard.

Nye Skien videregående skole vil stå klar høsten 2018

Kontrakten har en verdi på 461 millioner kroner eks. mva. og inngår i ordrereserven for tredje kvartal 2016. Byggestart er til høsten og skolen vil stå klar høsten 2018.

I juni 2015 ble Skanska valgt som fylkeskommunens samarbeidspartner til å utvikle den nye videregående skolen. Det opprinnelige forslaget ble imidlertid avvist på fylkestinget 8. juni 2016, hvor det samtidig ble vedtatt to mulige veier videre for nye Skien videregående skole. Dersom Skanska på kort tid klarte å levere et revidert tilbud innenfor den kostnadsrammen som fylkestinget hadde satt, kunne fylkestinget enten gå for det reviderte tilbudet eller sende byggingen av skolen ut på nytt anbud.

Tett samarbeid ga resultater
Skanska og de øvrige partnerne i samarbeidet har siden da jobbet systematisk og målrettet for å finne en ny løsning som lar seg gjennomføre innenfor den økonomiske kostnadsrammen som ble vedtatt på fylkestinget 8. juni. Det reviderte forslaget ble lagt frem på Telemark fylkeskommunes ekstraordinære fylkesting onsdag 29. juni. Der ble det vedtatt at Skanska får fortsette arbeidet med å realisere den nye skolen, og torsdag 7. juli ble kontrakten mellom Skanska og Telemark fylkeskommune signert.

- Vi gleder oss over å få muligheten til å fortsette arbeidet med utvikle og bygge nye Skien videregående skole. Hele samspillsalliansen har gjort et enestående stykke arbeid og gjennomført en meget ryddig prosess. Jeg er svært stolt over at vi sammen har klart å finne en økonomisk gjennomførbar løsning som ikke går på bekostning av skolens pedagogiske funksjoner og som ivaretar brukernes behov. Hele prosjektteamet i Skanska ser nå frem til å ta fatt på selve byggeprosessen, sier distriktssjef for Skanska i Telemark, Even Larsen.

- Det siste året har vi, i nært samarbeid med Telemark fylkeskommune, Skien kommune og med bred medvirkning fra brukergrupper, jobbet med å planlegge og prosjektere en skole elever og lærere vil dra nytte av de neste femti årene. Det er gledelig at vi har fått bruke vår tidligfasekompetanse for å sikre at bygget er optimalt innenfor kostnadsrammen som er gitt. Vi setter stor pris på tillitten Telemark fylkeskommune viser oss og ser frem til å levere en flott skole til Skiens innbyggere, sier Sturla Magnus, regiondirektør i Bygg Distrikt i Skanska.

Miljøvennlig bygg som er tilpasset brukerne
Brukermedvirkning har stått sentralt gjennom hele utviklings- og planleggingsprosessen. Alle partnerne i samspillsalliansen har således vært svært opptatt av å sørge for at elever og lærere vil få en skole hvor forholdene er lagt til rette for et godt læringsmiljø. Telemark fylkeskommune har høye miljøambisjoner og skolen skal derfor bygges etter passivhusstandard. Det innebærer at bygget vil ha et vesentlig lavere energibehov til drift enn de energireglene som er beskrevet i Byggteknisk forskrift fra 2010 (TEK10).

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Even Larsen, distriktssjef i Telemark, 46 62 05 42.
Christopher Griffiths, kommunikasjonsrådgiver, 45 86 92 34.

Skanska i Norge 
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 43.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.