c

God utvikling for Skanska

Pressemelding 22.07.2016 08.30 CET

Driftsresultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte første halvår på 305 millioner kroner, mot 244 millioner for tilsvarende periode i 2015. Den samlede omsetningen i selskapene pr. andre kvartal endte på 6,7 milliarder kroner. Resultatet fordeler seg med 179 millioner for entreprenøren Skanska Norge og 126 millioner for Skanska Eiendomsutvikling.

Ståle Rød er godt fornøyd med resultatet for første halvår av 2016

Pr. 30.06.

Omsetning

Driftsresultat

2 016

2 015

2016

2015

Skanska Norge Entreprenør*)

5 781

6 019

179

169

Skanska Eiendomsutvikling

1 245

1 072

126

75

Totalt**

6 739

6 866

   305

244

*) Skanska Norge AS med datterselskap
**) Inklusiv eliminering

Entreprenørvirksomheten øker lønnsomhet og ordrereserve
Entreprenørvirksomheten til Skanska Norge med datterselskaper, leverte en omsetning på 5,8 milliarder i første halvår av 2016. Dette er noe lavere enn omsetningen fra samme periode i fjor (6,0 mrd.). Driftsresultatet endte på 179 millioner kroner, og øker dermed målt opp mot første halvår av 2015 (169 millioner). Resultatmarginen per 30. juni er 3,1%, mot 2.8% i 2015.

Totalt ble det kontrahert for 3,7 milliarder kroner i andre kvartal, hvilket innebærer at Skanska har kontrahert for 6,8 milliarder i løpet av årets første seks måneder. Tilsvarende ble det kontrahert for 5,1 mrd. samme periode i 2015. Den samlede ordrereserven for selskapet er 11,8 milliarder kroner, en økning på mer enn 3 mrd. fra tilsvarende periode i fjor (8,6 mrd.).

- Det har vært et tilfredsstillende kvartal for entreprenørvirksomheten, spesielt i anleggssektoren. Jeg er godt fornøyd med ordrereserven som er ca. 60% høyere enn fra samme periode i fjor. Den nye porteføljen består av store prosjekter der vi har vært involvert i tidligfase, slik som boligprosjektene Symra på Lambertseter, og Utsiktskvartalet på Ensjø, i Oslo. I tillegg har vi vunnet hovedentreprise med samhandlingsfase på E16 Bagn-Bjørgo, Orkla City og sykehuskontraktene i Tønsberg, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød.

Gode prestasjoner i Skanska Eiendomsutvikling
Skanska Eiendomsutvikling omsatte for 1,2 milliard kroner i løpet av første og andre kvartal 2016, hvilket er en økning på om lag 20% fra i fjor. Driftsresultatet ble 126 millioner kroner og resultatmarginen endte på 10% (7,0%). Hittil i år har Skanska Eiendomsutvikling solgt 302 leiligheter, som viser en stor økning fra samme periode i 2015 (206). Det er spesielt boligsalget i Oslo, Akershus og Bergen som sikrer dette gode resultatet.

Skanska Eiendomsutvikling har i perioden sikret seg en vesentlig tomteportefølje noe som bidrar til å trygge fremtidig omsetning og vekst for forretningsområdet.

Sikkerhetsuke med fokus på de seks dødsrisikoene
- I mai gjennomførte vi verdens største sikkerhetsuke for tolvte året på rad. I Norge var omlag 5 000 mennesker, medarbeidere og underentreprenører, engasjert i uken. Temaet for årets sikkerhetsuke var som i fjor knyttet til planlegging for å fjerne de seks dødsrisikoene fra alle Skanskas prosjekter. For å ivareta vår egen og andres sikkerhet, må hele organisasjonen jobbe systematisk med å fjerne, begrense og beskytte oss mot de mest kritiske risikoene vi utsettes for på våre prosjekter. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre sikkerheten på våre prosjekter og er glad for den positive utviklingen vi har sett i kvartalet som et resultat av dette arbeidet, sier Rød.

Antall fraværsskader pr. million arbeidstimer (H1-verdi) endte på 2,1 i andre kvartal 2016. Så langt i år ligger vår H1-verdi på 2,6, hvilket representerer en nedgang sammenlignet med samme periode i fjor, hvor dette tallet var 3,5. Sykefraværet var 4,8% for årets første seks måneder.

 

Kontaktpersoner:
Ståle Rød, administrerende direktør, 92 85 14 18.
Stein Ivar Hellestad, konserndirektør finans, 98 21 44 05.
Pål P. Syse, kommunikasjonsdirektør, 98 21 00 01.

 

Om Skanska: Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 43.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA