c

Bygger leiligheter for ungdom i Bærum

Pressemelding 18.08.2016 08.00 CET

Skanska Norge har inngått avtale med Stiftelsen for utleieboliger i Bærum om å bygge 60 utleieboliger og 26 selveierleiligheter på Emma Hjorth i Bærum. Leilighetene vil gi unge bæringer i etableringsfasen muligheten til å bli boende i hjemkommunen deres.

Leilighetene vil være ferdigstilt og innflytningsklare i september 2017.

Kontrakten er en totalentreprise, har en verdi på 85,5 millioner kroner og inngår i ordrereserven for 3. kvartal. Tomten ligger på hjørnet av Jens Holes vei og Emma Hjorths vei. I Jens Holes vei 2-16 bygges det 8 bygg med totalt 60 leiligheter, mens det i Emma Hjorths vei 84-88 vil bygges 26 selveierleiligheter. Grunnarbeidet på tomten startet opp tidligere denne måneden og ved årsskiftet starter tømmerarbeidene. Leilighetene vil være ferdigstilt og innflytningsklare i september 2017.

Tilbyr rimelige leiligheter
Det er Stiftelsen Utleieboliger i Bærum som er byggherre. Stiftelsen ble opprettet i 1989 med formål å skaffe bærumsungdom rimelige utleieboliger. Med bærumsungdom forstås ungdom med minst 5 års botid eller fast arbeidssted i kommunen. Stiftelsens styre oppnevnes av Bærum kommune, og det er Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) er forretningsfører for stiftelsen og forestår stiftelsens byggherreadministrasjon.

- Det er et sterkt økende behov for utleieboliger for ungdom i kommunen. Mange unge ønsker å bli boende der hvor de har vokst opp, men har dessverre ikke råd til det. Vi ønsker derfor å legge til rette for at det tilbys flere rimelige utleieboliger til denne gruppen. Våre formål og vedtekter, i tillegg til reguleringsbestemmelsene, sikrer at disse boligene blir leid ut til ungdom. Vi er veldig tilfreds med at vi er kommet til enighet med Skanska om denne totalentreprenør-avtalen, sier Søren Pedersen, direktør i Stiftelsen Utleieboliger i Bærum.

Stort potensial
Prosjektet ledes av Skanskas distriktskontor i Drammen som har Asker og Bærum som et viktig strategisk satsningsområde i årene som kommer. Ambisjonen er at Skanska skal få et sterkere fotfeste i vekstkommunene vest for Oslo.

- Vi er veldig fornøyd med at vi har fått tillit og blitt valgt til å gjennomføre dette prosjektet. Erfaringen og kompetansen vår har vært avgjørende for at vi vant konkurransen, og vi ser frem til det videre samarbeidet med byggherren. Vi setter også stor pris på at DK Drammen får muligheten til å gjennomføre et prosjekt i Bærum. Dette er en kommune i stor vekst og vi ønsker å bidra til å realisere flere boligprosjekter og næringsbygg her i årene som kommer, sier Terje Nyborg Olsen, distriktssjef i Drammen for Skanska.

Sikkerhet i fokus
Det ligger flere viktige institusjoner i nærheten av byggeplassen, blant dem Emma Hjorth skole og en barnehage. Både Skanska og ABBL setter sikkerheten til alle som ferdes på og rundt prosjektet først. Sikkerhet har stått sentralt gjennom hele planleggingsfasen og dette fokuset vil holdes gjennom hele prosjektet. Alle Skanskas prosjekter skal være trygge, både for de som jobber der og for de som bor og oppholder seg i området rundt byggeplassen.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Terje Nyborg Olsen, distriktssjef i Skanska: 45 86 93 93 
Christopher Griffiths, kommunikasjonsrådgiver: 45 86 92 34