c

Drøbak får landets første Powerhouse ungdomsskole

Pressemelding 19.08.2016 08.00 CET

Norges mest miljøvennlige skole, Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole, skal stå ferdig til skolestart neste år. Over livsløpet vil skolen produsere mer energi enn den bruker.

Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole blir den mest miljøvennlige skolen i Norge.

Ungdomsskolen har 60 elever fordelt på 8.- 10. klasse og ligger i naturskjønne omgivelser høyt over fjorden nordøst for Drøbak sentrum. Det nye bygget er utformet slik at brukernes forståelse for menneskets samhørighet med naturen styrkes.

- Vår visjon er «læring gjennom opplevelse», noe som vektlegges gjennom elevaktivitet og tverrfaglighet. Vi tror bygget vil tilrettelegge for økt forståelse for, undring over og respekt for naturen. Vi gleder oss til å flytte inn i Norges mest miljøvennlige skole, sier Mervi Flugsrud fra Drøbak Montessori stiftelse.

Optimale løsninger kutter drastisk i energibruken
Skolen skal årlig produsere nærmere 30 500 kWh energi gjennom solstrømproduksjon. Bygningskroppen gjennomskjæres av en skråstilt skive; en såkalt «solskive». Solskiven henter ren luft inn og bruker skorsteinseffekten til å føre avkastluften ut. For å oppnå maksimal effekt av solcellene, orienteres solskiven rett mot sør med en helning på 33 grader. Solskiven skaper også sosiale og pedagogiske arenaer i form av utvendige og innvendige amfier og trapper som er styrende for skolens romlige organisering og logikk. Skolens løsninger for oppvarming, kjøling og ventilasjon bygger på prinsippene fra Powerhouse Kjørbo, men er videreutviklet og optimalisert med tanke på byggets funksjon og kostnadsramme.

- Utformingen springer ut av energikonseptet, tomtens egenskaper og Montessoriskolens pedagogikk i tillegg til en stram økonomisk ramme. Arkitekturen er tenkt som et sosialt og pedagogisk redskap, oppbygd rundt Powerhousekonseptet som det sentrale formgivende elementet, sier Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta.

Plasseringen av den rektangulære bygningskroppen nær skogbrynet skaper et stort og variert uteområde med god kontakt med naturen. Passive tiltak, som et kompakt bygningsvolum, gode U-verdier og materialer med lite bundet energi, minimerer energibehovet, som vil ligge på under en fjerdedel av det som er vanlig for skolebygg av samme størrelse. Det benyttes lokalt produsert treverk i byggets vegger og gulv.

Form følger miljø
- Vi har utviklet et plusshuskonsept hvor formen på bygget avgjøres av miljø- og energikravene, i like stor grad som funksjonskravene. Dette gir spennende og nyskapende arkitektur. Det er spesielt gledelig å se at dette plusshuset tar hensyn til miljø og natur, samtidig som det også bygger opp under Monterssoriskolens pedagogikk, og at alt dette kan realiseres til en konkurransedyktig pris. Dette er et meget spennende prosjekt som alle partnerne i Powerhouse er stolte over å være en del av, sier daglig leder for Powerhouse-samarbeidet og innovasjonssjef i Skanska, Kim Robert Lisø.

Den nye skolebygningen blir i underkant av 900 m2 oppvarmet areal og organiseres på ett plan med en etasje under deler av bygget der terrenget har et naturlig fall. Total kostnad for bygget, inkludert prosjektering, er 27,5 millioner kroner. Målet er innflytting til skolestart i august 2017.

 

Fakta om Powerhouse
Powerhouse representerer et samarbeid om utvikling av plusshus og består av eiendomsselskapet Entra, prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO, arkitektkontoret Snøhetta, rådgivningsselskapet Asplan Viak og aluminiumprofilselskapet Sapa.

Powerhouse-samarbeidet definerer plusshus som et bygg som produserer mer ren og fornybar energi over livsløpet enn det som blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget.

Les mer på www.powerhouse.no

Fakta om Drøbak Montessori Stiftelse
Drøbak Montessori barnehage ble stiftet i 1991 av Ingrid Stange. Drøbak Montessori Skole ble etablert som en videreføring av barnehagen i 1995. I 2002 ble skolen og barnehagen donert til Drøbak Montessori Stiftelse. Drøbak Montessori ungdomsskole ble etablert i 2005 og inngår også i stiftelsen. Ingrid Stange er styreleder i stiftelsen og daglig leder er Mervi Flugsrud.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Kim Robert Lisø, innovasjonssjef i Skanska: 46 62 06 00 
Christopher Griffiths, kommunikasjonsrådgiver: 45 86 92 34