c

Skanska bygger tømmerkai i Mandal

Pressemelding 08.12.2016 10.50 CET

Skanska har signert kontrakt med Mandal Havn KF om bygging av en tømmerkai i Strømsvika utenfor Mandal. Kontrakten har en verdi på 47 millioner kroner, og inngår i ordrereserven for fjerde kvartal.

Bilde fra kontrakssigneringen: fv. Olav Neset (Havnefogd Mandal Havn), Hans Stusvik (rådmann Mandal Kommune), Kjell Aarhus (prosjektleder Skanska Norge) og Tor Ivar Foshaug (prosjektsjef Skanska Norge).

Kaien som skal bygges får en kaifront på 120 meter og vil bli dimensjonert og utstyrt for å ta imot tømmerbåter. Prosjektet er første del av et nytt industri- og kaiområde som er planlagt i Strømsvika. Tømmerkaien skal bygges på vestsiden av vika, og i tillegg til å bygge selve kaikonstruksjonen, skal Skanska sprenge ut en del av åssiden for å få tilgang til kaia, samt opparbeide et bakareal for håndtering og lagring av tømmer.

Prosjektet gjennomføres i totalentreprise og det blir byggestart i løpet av desember 2016. Kaianlegget skal ferdigstilles innen desember neste år.

 

Kontaktinformasjon:

Kjell Aarhus, prosjektleder Skanska Industri, Bro og Marine: 46 62 04 59

Tor Ivar Foshaug, prosjektsjef Skanska Industri, Bro og Marine: 98 21 01 83