c

Klart for bygging av et av verdens råeste miljøbygg i Trondheim

Pressemelding 09.01.2017 07.30 CET

Skanska har inngått en avtale med Entra om byggingen av et Powerhouse på Brattørkaia i Trondheim. Dette blir et spektakulært miljøbygg på 18 200 kvadratmeter som ved hjelp av solceller skal produsere mer energi enn det selv forbruker. Kontrakten har en verdi på 370 millioner og inngår i ordrereserven for første kvartal 2017.

Verdens nordligste plusshus bygges på Brattørkaia i Trondheim. Illustrasjon: Snøhetta/MIR

Powerhouse Brattørkaia får et usedvanlig lavt energiforbruk, og utnytter sol og sjøvann til oppvarming og kjøling. Bygget vil dekkes med 3 000 kvadratmeter solceller og gjennom dem produsere rundt 500 000 kWh fornybar energi hvert år. Dette er mer enn dobbelt så mye som bygget selv forbruker til varme, kjøling, ventilasjon og belysning, og medfører at bygget har et positivt energiregnskap over livsløpet - også inkludert all energi som går med til byggeprosess og materialer. Byggearbeidene starter i mars 2017 og byggetiden vil være to år.

– Powerhouse Brattørkaia kommer til å skape stor interesse i byggenæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Det er flott at vi sammen med Entra og resten Powerhouse-samarbeidet kan fortsette vårt gode arbeid og realisere dette pionerprosjektet. Vi skal bruke erfaringene vi har høstet fra våre andre Powerhouse-prosjekt og kompetansen vår innen grønn bygging til det fulle. Vi gleder oss til å komme i gang med byggearbeidene, sier konserndirektør Camilla Krogh i Skanska.

Samarbeider om plusshus
Powerhouse-samarbeidet består av prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, eiendomsselskapet Entra, miljøstiftelsen ZERO, arkitektkontoret Snøhetta, rådgivningsselskapet Asplan Viak og aluminiumprofilselskapet Sapa. I april 2011 inngikk de en intensjonsavtale om å bygge Norges første energipositive næringsbygg. Tre år senere sto verdens første rehabiliterte plusshus ferdig. Nå er rehabiliteringen av en tredje blokk på Kjørbo i Sandvika er i full gang, og arbeidene med å bygge verdens første Powerhouse-skole i Drøbak, Powerhouse Montessori Ungdomsskole, er også i gang. Nå skal et nytt, stort Powerhouse bygges. Samarbeidets samlede kompetanse og erfaring har vært avgjørende for at disse prosjektene kan realiseres.

– Powerhouse Brattørkaia er et unikt tverrfaglig samarbeidsprosjekt. Det å kombinere ekstrem energiytelse med godt innemiljø, lav miljøbelastning og robuste løsninger på kommersielle vilkår, krever en annen tilnærming enn i tradisjonelle byggeprosjekt. Nøkkelen til å lykkes ligger i integrerte, helhetlige løsninger. Dette krever samhandling, spisskompetanse og helhetstenking av alle involverte. Bygninger som i drift produserer like mye eller mer energi enn de bruker, vil kunne bli et sentralt bidrag til å redusere energibruken i verden – og dermed også redusere klimagassutslippene, sier innovasjonssjef i Skanska og daglig leder i Powerhouse-samarbeidet, Kim Robert Lisø.

Byggherre med klare miljøambisjoner
Både Skanska og Entra er opptatt av god byutvikling og å gi noe tilbake til menneskene som bruker byen, i tillegg til at begge selskapene har et stort miljøengasjement. Powerhouse Brattørkaia er et prosjekt som virkelig leverer på alle disse områdene.

 – Powerhouset i Trondheim blir et signalbygg som kombinerer noen av verdens høyeste miljøambisjoner med god byutvikling og spennende arkitektur. Sammen med Skanska og våre øvrige partnere i Powerhouse-samarbeidet tar vi på denne måten lange steg mot lavutslippssamfunnet, sier Entras administrerende direktør, Arve Regland.

Fullfører byutviklingen på Brattørkaia
Havneområdet Brattørkaia har gjennomgått en stor transformasjon gjennom de siste sju årene – fra et lukket industriområde til en levende bydel hvor byen møter fjorden. Skanska har vært en sentral aktør i utviklingen av Trondheims nye bydel, og har tidligere vært med på å realisere flere spennende prosjekter i området. Skanska og Entra er også i gang med byggingen av nytt campus for Handelshøyskolen BI på nabotomten til Powerhouse. Når disse to prosjektene er fullført vil utbyggingen av Brattørkaia være komplett. Da vil rundt 7 000 mennesker ha sitt daglige virke på Brattørkaia, mens over seks millioner mennesker vil passere gjennom området hvert år.

 

Skanska i Norge
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 43 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA

Fakta om Powerhouse
Powerhouse representerer et samarbeid om utvikling av plusshus og består av eiendomsselskapet Entra, prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO, arkitektkontoret Snøhetta, rådgivningsselskapet Asplan Viak og aluminiumprofilselskapet Sapa. Powerhouse-samarbeidet definerer et plusshus som et bygg som produserer mer ren og fornybar energi over livsløpet enn det som blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. Samarbeidspartnerne har fra før realisert Powerhouse Kjørbo i Sandvika utenfor Oslo, Norges første plusshus, og verdens første rehabiliterte plusshus. ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) og Enova har vært sentrale samarbeidspartnere for realiseringen av prosjektet.

Se www.powerhouse.no

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Camilla Krogh, konserndirektør: 98 21 00 69
Pål P. Syse, kommunikasjonsdirektør: 98 21 00 01
Kim Robert Lisø, daglig leder i Powerhouse-samarbeidet: 46 62 06 00
Christopher Griffiths, kommunikasjonsrådgiver: 45 86 92 34