c

Historisk godt resultat for Skanska

Pressemelding 03.02.2017 07.45 CET

Etter en sterk avslutning på året leverer Skanska sin samlede virksomhet i Norge et historisk sterkt driftsresultat på 649 millioner kroner (503). Skanska Eiendomsutvikling har doblet sitt resultat fra i fjor, til hele 274 millioner kroner (136). Den samlede omsetningen i selskapene ble 13,7 milliarder (12,9).

Resultat for Skanska i Norge per fjerde kvartal 2016

                                   Omsetning                     Driftsresultat

Pr. fjerde kvartal 2016

2016

2015

2016

2015

Skanska Norge Entreprenør*

11 951

11 369

375

367

Skanska Norge Eiendomsutvikling

2 464

1 858

274

136

Total **

13 745

12 860

649

503

*) Skanska Norge AS med datterselskap
**) Inkludert eliminering

Entreprenøren fortsetter å levere stabile resultater
Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskap oppnådde en omsetning på 12 milliarder kroner og et driftsresultat på 375 millioner kroner året sett under ett. Omsetningen har gått noe opp sammenlignet med fjoråret (11,4 milliarder), og resultatmarginen endte på 3,1% hvilket er tilsvarende med fjoråret. Samlet ordreserve ved utgangen av 2016 ble 11,9 milliarder, mot 10,7 milliarder ved utgangen av 2015. Dette er en økning på 1,2 milliarder sammenliknet med fjoråret.

Høyt boligsalg fordoblet resultatet til Skanska Eiendomsutvikling
Skanska Eiendomsutvikling omsatte i 2016 for 2,5 milliarder (1,9 milliarder), og hadde et driftsresultat på 274 millioner (136 millioner), som gir en resultatmargin på 11,2%. Dette er en sterk økning fra samme periode i fjor (7,3%). Totalt ble det solgt 553 boliger i løpet av året, en kraftig økning sammenlignet med 2015, hvor det ble solgt 390 boliger. Vi har en god utvikling i alle regioner, spesielt på Østlandet der markedet utmerker seg som spesielt godt.

- Like gledelig som høyt boligsalg, er det at vi har evnet å investere i en eiendomsportefølje som muliggjør å realisere et høyt antall boliger årlig frem mot 2020. Dette er helt i tråd med strategien Skanska Eiendomsutvikling har om å øke porteføljen av utviklingseiendommer for bolig og næringsformål i først og fremst Oslo, Bergen og Trondheim. I 2016 har vi investert i utviklingseiendommer som samlet gir cirka 1450 boliger og 17 500 BTA næring, sier konserndirektør for Skanska Eiendomsutvikling, Thorbjørn Brevik.

Det grønne skiftet
Byggenæringen har mye å bidra med i det grønne skiftet, og Skanska har gjennom 2016 ytterligere befestet sin posisjon blant de ledende aktørene på dette området. Pr 31.12.2016 står Skanska for 36% av alle BREEAM sertifiserte bygg i Norge, og gjennomfører for tiden det første anleggsprosjektet i Norge med ambisjoner om CEEQUAL- sertifisering, på Storåselva Kraftverk i Trøndelag. I tillegg har Powerhouse alliansen, hvor Skanska er partner, fått vind i seilene i 2016 og har bidratt til utvikling av tre nye Plusshus prosjekter.

- Jeg er veldig glad for at vi lykkes med å gjøre ord til handling både når det gjelder miljøriktige byggeprosesser og å skape miljøriktige bygg og anlegg. Både markedets satsing på Early Contractor Involvement kontrakter (ECI), og Skanskas evne til tidlig involvering med bruk av selskapets samlede kompetanse bidrar til det grønne skifte, sier administrerende direktør i Skanska, Ståle Rød.

Kontinuerlig fokus på sikkerhet
Skanskas H1 verdi i 4. kvartal 2016 var 1.8, mens H1 verdien for året som helhet endte på 2.7. I Skanska har vi en 0-visjon i forhold til skader og vi vil fortsette vårt systematiske HMS-arbeid for å sikre at alle skal kunne komme skadefrie hjem fra våre arbeidsplasser hver eneste dag.

I 2016 var sykefraværet 4,4%, en nedgang på 1% fra 2015 (5,4%). Prosenten for fjerde kvartal var 3,7%.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Skanska Norge AS:

Administrerende direktør Ståle Rød, tlf. 928 51 418
Konserndirektør Økonomi/Finans - CFO Stein Ivar Hellestad, tlf. 982 14 405
Konserndirektør Skanska Eiendomsutvikling, Thorbjørn Brevik, tlf. 934 44 489 Kommunikasjonsdirektør Pål P Syse, tlf. 982 10 001

 

Om Skanska: 
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 43.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA