c

Skanska skal i arbeidsfellesskap med TT Anlegg rehabilitere dammer for Statkraft

Pressemelding 29.06.2017 13.27 CET

Skanska og TT Anlegg har i dag signert kontrakt med Statkraft Energi AS om rehabilitering av Songa og Trolldal dammer. Kontrakten har en verdi på 270 millioner kroner.

Bilde fra kontraktsigneringen som skjedde ved Songa dam: Oddmund Hansen (Skanska), Hilde Bakken (konserndirektør kraftporduksjon i Statkraft) og Eirik Spilling (TT Anlegg)

Både Songa og Trolldal Dam ligger i Vinje kommune i Telemark og ble bygget som en del av Tokkeutbyggingen i perioden 1958-1962. Begge dammene ble ombygget på begynnelsen av 2000-tallet, men må som følge av nye sikkerhetskrav rehabiliteres. Begge dammene er steinfyllingsdammer med sentral morenetetting

Ved Songa dam skal det i tillegg til påbygging etableres nytt lekasjemålehus, nytt lukehus, lufttilførsel til lukekammer og ny terskel i flomkanal. Ved Trolldal skal det også etableres nytt lekasjemålehus, samt at tunnelåpningen skal sikres. Dammene skal sikres ved hjelp av plastring med naturstein, og for å gjennomføre prosjektet blir det derfor etablert et nytt steinbrudd i nærheten av dammene. Fra dette bruddet vil det bli tatt ut rundt 450 000 m3 med stein. Etter at steinen er tatt ut vil imidlertid terrenget tilbakeføres med tilhørende revegetering.  

- Vi er svært glad for å at vi har fått tilliten til å gjennomføre dette rehabiliteringsprosjektet. Disse dammene kjenner vi godt da vi også gjennomførte ombyggingen for noen år siden. Vi har med oss en svært kompetent samarbeidspartner i TT Anlegg, som vi har gjort flere lignende prosjekter sammen med. De har en maskinpark som passer godt til prosjektet og utfyller oss også bra i forhold til kompetansen et slikt prosjekt krever, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

Prosjektet gjennomføres i et 50/50 arbeidsfellesskap med TT Anlegg. Byggestart blir august 2017 og prosjektet skal være ferdig i oktober 2020.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Audun Lågøyr, Kommunikasjonsdirektør Skanska Norge AS: 93 45 25 31

Steinar Myhre, Konserndirektør Skanska Norge AS: 92 85 12 53