c

Skanska bygger fylkesvei 17 i Nord Trøndelag

Pressemelding 22.08.2017 15.00 CET

Skanska har signert kontrakt med Statens vegvesen om utbyggingen av fylkesvei 17 Dyrstad - Sprova - Malm i Nord-Trøndelag. Kontrakten har en verdi på 360 millioner kroner.

Steinar Myhre, konserndirektør Anlegg og Berit Brendskag Lied, regionvegsjef. Foto; Nina Kjeøy

Det skal bygges til sammen 5,4 km ny veg, hvorav 1,6 km blir i tunnel. De to tunnelene, Strømnestunnelen og Holmviktunnelen, er på henholdsvis 1000 meter og 600 meter. I tillegg skal det bygges to bruer. Holmvikbrua på 42 meter og Eldbrua på 27 meter.

- Dette er et viktig samferdselsprosjekt som passer godt til vår kjernekompetanse. Vi får benyttet vår spesialkompetanse på både masseforflytting, tunnel-, betong og brubygging. Vi er glade for at vi sammen med Statens vegvesen nå skal sørge for at hverdagen blir enklere for trafikantene, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for Skanskas anleggsvirksomhet.

Prosjektet er det største utbyggingsprosjektet i veisektoren noen gang i Nord-Trøndelag.

Byggestart blir oktober 2017 og prosjektet skal være ferdig høsten 2019.