c

Skanska vil kun bygge grønne boliger

Pressemelding 20.12.2017 16.15 CET

Som en av verdens største entreprenør og boligutvikler, har Skanska i flere år hatt høye ambisjoner for å bygge grønt. Nå har Skanska Norge bestemt seg for å satse på grønne boliger.

- Som den ledende grønne prosjektutvikleren mener vi at det er på høy tid å heve ambisjonen for kvaliteten på nye boliger., sier Thorbjørn Brevik.

- Fra og med 2020 skal alle våre boliger BREEAM sertifiseres. Standarden settes som hovedregel til BREEAM Very Good. Skanska ønsker å ta vår del av ansvaret for å redusere klimabelastningen gjennom å bygge boliger som både er mer energieffektive, bruker bærekraftige materialer og som legger til rette for at boligkjøperne lettere kan ta gode miljøvalg. Samtidig er det viktig at vi bygger boligene på eller nær kollektivknutepunkt, slik at transportbehovet reduseres, sier konserndirektør for eiendomsutvikling i Skanska Thorbjørn Brevik.

I 2016 viste TNS Gallup sitt klimabarometer at 2 av 3 nordmenn er opptatt av hva de kan gjøre for å redusere egen belastning på miljøet.
- Når så mange ønsker å ta et større ansvar, så må vi bidra til å gi innbyggerne et alternativ. Diskusjonen om kvaliteter i bygg må dreie seg om langt mer enn energibruk og tilgjengelighet. Den må dreie seg om hvordan vi bygger boliger for folk som gir viktige bidrag til å løse klimautfordringene. Vi ønsker å bygge sunne, velfungerende og energieffektive boliger. Det er på tide å løfte blikket, sier Brevik.


I Skanska Norge jobber noen av Norges fremste eksperter innen utviklingen av bærekraftige og grønne løsninger. I løpet av flere år har vi nå opparbeidet en høy kompetanse gjennom å ha utviklet og bygget noen av landets grønneste næringsbygg, blant annet gjennom Powerhousesamarbeidet. Skanska er ledende på BREEAM sertifiserte næringsbygg og har per i dag bygget en tredjedel av de sertifiserte næringsbyggene i Norge. Denne erfaringen og kompetansen ønsker vi nå å ta i bruk ved bygging av nye boligprosjekter.


- Som den ledende grønne prosjektutvikleren mener vi at det er på høy tid å heve ambisjonen for kvaliteten på nye boliger. Bygningssektoren er en vesentlig del av løsningen for å redusere klimabelastningen og Skanska ønsker en kompetansebasert og helhetlig tilnærming til hvordan vi løser disse utfordringene, sier Brevik.


Skanska støtter også eiendomsbransjens strakstiltak
Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse har lansert sine ti strakstiltak for eiendomsbransjen. Tidligere har store aktører som OBOS, Stor-Oslo Eiendom og Veidekke Eiendom sluttet seg til tiltakene. Nå varsler også Skanska Eiendomsutvikling at de skriver under.


- Ja, vi skriver under vi også. Samtidig vil vi understreke at vi gjør alle disse tiltakene allerede i dag. Men det er ikke nok å skrive under strakstiltakene. Vi ønsker å strekke oss lenger. Det mener vi best gjøres gjennom en uavhengig sertifisering som det BREEAM er, avslutter Brevik.

For mer informasjon, kontakt:
Thorbjørn Brevik, Konserndirektør Skanska Eiendomsutvikling: 93 44 44 89

 

Om Skanska:
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 41.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.