c

Skanska har signert kontrakt med Justis- og beredskapsdepartementet på Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB)

Pressemelding 25.01.2018 12.20 CET

Etter en vellykket Fase 1 av samspillskontrakten, signerte Skanska og Justis – og beredskapsdepartementet kontrakten for Fase 2 torsdag 25. januar

Ståle Rød, Konsernsjef i Skanska Norge og Thor Arne Aass, Ekspedisjonssjef i Justisdepartementet

I den første fasen som nå er avsluttet, har Skanska jobbet sammen med byggherren, byggherrens rådgivere og brukere (Politiet) i en integrert og samlokalisert organisasjon for å videreutvikle og optimalisere prosjektet med fokus på byggbare og kostnadseffektive løsninger. I denne fasen har alle planer og styringsdokumentasjon for byggekontrakt blitt utarbeidet, og partene er omforent om en målpris på 1,491 MNOK.

- Vi i Skanska er stolte og ydmyke over å få være med å bidra med vår kompetanse i arbeidet med å sikre nasjonens sikkerhet. Det har så langt vært en meget ryddig prosess, preget av åpenhet og tillitt, og med svært høy kompetanse i samspillsgruppen. Vi ser frem til det videre samarbeidet om å gjennomføre dette viktige prosjektet for landet vårt, uttaler konsernsjef i Skanska, Ståle Rød

Med i samspillsgruppen er prosjektgruppen fra Justis- og beredskapsdepartementet, Metier OEC og ÅF Advansia med prosjektledelse, Nordic Arkitekter og COWI på rådgiversiden og Skanska som totalentreprenør for prosjektet.

 

Klare for å ta fatt på neste fase

Neste fase av samspillskontrakten er detaljprosjektering av byggingen, før spaden går i jorda i begynnelsen av mars. Byggekontrakten vil bli gjennomført som en totalentreprise med samspill, og kontraktsoppfølgingen vil følge «åpen bok» prinsippet, hvor byggherren har fult innsyn i totalentreprenørens regnskap og prosjektøkonomi basert på den omforente målprisen.

- Dette er et stort og komplekst prosjekt av typen vi ønsker oss, og med en kontraktsmodell som passer vår forretningsstrategi. Vi er glade for at det er valgt en gjennomføringsmodell der kunde og leverandør samhandler med tillit og åpenhet om å definere og levere på felles prosjektmålsetninger, og hvor vi får utnyttet vår kompetanse og erfaring fra en tidlig fase for å finne de beste løsningene sammen med kunden, fortsetter Ståle Rød

Anlegget skal stå klart for overtakelse 1 september 2020. Etter en periode med innflytning og virksomhetstesting fra brukerne, skal beredskapssenteret vært fullt operativt for beredskapsenhetene fra 15. desember 2020.

- Det er godt at dette nå kommer på plass. Et beredskapssenter vil sikre gode fasiliteter for trening og øvelser, samt sørge for at norsk politi er best mulig rustet for å sikre folks trygghet, uttaler Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

 

Fakta om prosjektet:

Politiets Nasjonale Beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune vil samlokalisere de nasjonale beredskapsressursene, dvs Politiets Helikoptertjeneste, Beredskapstroppen, Bombegruppen og Krise- og gisselforhandlertjenesten. Senteret vil blant annet inneholde administrasjonsbygg, treningsbygg med svømmebasseng, helikopterbase, parkering og treningsfasiliteter som skytehus, skytebaner, SIBO, m.m. Størrelsen av bygningsmassen er ca 34 000 m2 BTA, men siden prosjektet er sikkerhetsgradert oppgis ikke ytterligere detaljer. Anlegg- og utomhusarbeider knyttet til veier, infrastruktur, perimetersikring, med mer, inngår også i kontraktarbeidene.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Audun Lågøyr, Kommunikasjonsdirektør Skanska Norge AS: 934 52 531