c

Skanska kjøper aksjemajoriteten i pukkselskap på Løten

Pressemelding 21.02.2018 09.00 CET
Bilde fra signeringen: Foran fra venstre: Tore Sætren, Styreleder Løiten Allmenning og Hans Petter Johannessen, DK sjef Skanska Industrial Solutions Bergmateriale. Bak fra venstre: Per Ola Karlsson, Business Developer Skanska Industrial Solutions Nordic, Gunnar Garred, Advokat Skanska Norge, Endre Jørgensen, Daglig leder Løiten Allmenning, Stig Lindland, Adm Dir Skanska Industrial Solutions Norge

Som et ledd i Skanska Industrial Solutions vekststrategi i Norge, som blant annet innebærer å øke virksomheten innenfor bergmaterialer, kjøper selskapet 60% av LA Pukk AS.

Nystartet virksomhet med stort potensiale

LA Pukk er et nystartet selskap, som i 2017 omsatte ca 60 000 tonn pukk og grus med bare 2 ansatte. Det er eid av Budor AS, som igjen inngår i Løiten Allmenning. Løiten Allmenning består av ca. 580 grunneiere som disponerer store deler av skog- og utmarksarealene i Løten kommune.

Skanska Industrial Solutions kjøper 60 prosent av aksjene i LA Pukk, og skal sammen med Løiten Almenning/ Budor utvikle selskapet videre til å bli en viktig aktør innenfor salg av pukk og grus i det lokale markedet. 

- Dette oppkjøpet styrker oss innen bergmaterialer, og gir oss muligheten til å utnytte vår kompetanse og våre ressurser i et område som vi anser å være særdeles interessant, sier Stig Lindland, administrerende direktør i Skanska Industrial Solutions. 

Viderefører nåværende drift

LA Pukk AS vil drives videre som et selvstendig selskap og beholder navnet. Daglig leder Øystein Stokke vil fortsatt lede selskapet, men vil kunne støtte seg på kompetansen som finnes i Skanska Industrial Solutions. – Sammen skal vi utvikle virksomheten videre. Vi skal bygge videre på kompetansen og kjennskapen til det lokale markedet, samtidig som vi tar ut synergiene som finnes i å være en del av et større selskap, forteller Hans Petter Johannessen, distriktssjef for Bergmaterialer i Skanska Industrial Solutions.

- Vi er veldig fornøyde med å få Skanska Industrial Solutions som ny hovedaksjonær i selskapet. Det var viktig for oss at Skanska representerer de verdiene og vekstambisjoner som LA Pukk har. Jeg er sikker på at dette er en god løsning og at LA Pukk vil bli en betydelig aktør i området i årene som kommer, sier Tore Sætren, styreleder i Løiten Almenning.

 

Skanska Industrial Solutions

Skanska Industrial Solutions er en nordisk enhet i Skanska-konsernet som både jobber med løsninger knyttet til større infrastruktur utbygginger og har en industriell produksjon av ulike produkter. I Norge er det per i dag asfalt og bergmaterialer som utgjør leveransen, mens selskapet i resten av Norden også tilbyr betong, infraservice og maskinutleie.

Skanska i Norge

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 43.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Stig Lindland, administrerende direktør Skanska Industrial Solutions: 957 68 800