c

Avtale om boligbygging på Svalbard

Pressemelding 20.04.2018 07.00 CET

Statsbygg og Skanska Husfabrikken har inngått en avtale om bygging av 60 modulbaserte boliger i Longyearbyen. 40 av boligene er planlagt ferdigstilt i slutten av 2018.

Husfabrikken skal bygge 60 boliger i Gruvedalen, øst for Longyearbyen sentrum. De modulbaserte boligene vil bestå av 3-, 4- og 5-roms leiligheter, fordelt på seks bygg.

De siste årene har Longyearbyen vært rammet av flere snøskred. Skredene har ført til boligmangel, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor gitt Statsbygg oppdraget med å bygge nye, trygge hjem. Nå er det inngått kontrakt med Skanska Husfabrikken om bygging av 60 boliger i Gruvedalen, øst for Longyearbyen sentrum. De modulbaserte boligene vil bestå av 3-, 4- og 5-roms leiligheter, fordelt på seks bygg. Totalt skal  det bygges 8.000 m2 med nye boliger. 40 boliger skal står  klare mot slutten av 2018 og de resterende 20 våren 2019. 

- Vi er glade for å kunne inngå denne avtalen nå, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg. – Vi vil  jobbe for å holde fremdriften i dette prosjektet med sikte på at de første husstandene kan flytte inn på nyåret 2019.

Administrerende direktør i Skanska Husfabrikken, Terje Mjøen, synes det er svært gledelig at de kan bruke kompetansen og erfaringen de har bygd opp gjennom mer enn 70 år til å løse enda en utfordring samfunnet står overfor.

– Vårt byggesystem gjør at vi kan produsere modulene under tak på fabrikken vår på Steinkjer. Vi mener dette fører til at kvaliteten på boligene går opp, samtidig som byggetiden og kostnadene går ned, sier Mjøen.

Han får støtte fra konsernsjefen i Skanska Norge Ståle Rød.

- For boliger som skal stå på et så værhardt sted som Svalbard, er det viktig at kvaliteten på boligene er god. I tillegg er det avgjørende at vi kan levere raskt, for å møte lokalsamfunnets behov for flere boliger. Det har etter rasene på Svalbard vært boligmangel og derfor haster det med å få på plass nye boliger i Longyearbyen. Jeg synes det er flott at vi kan bidra til at dette nå blir realisert, sier Rød.

Skanska planlegger oppstart i juni. Da skal arbeidet med å bygge modulene starte i Skanskas fabrikklokaler på Steinkjer. Deretter vil de skipes rett fra kaien i Steinkjer og skal etter planen ankomme Svalbard etter én ukes seilas. Da starter arbeidet med å montere modulene på byggeplassen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Terje Mjøen, administrerende direktør i Skanska Husfabrikken: 93444794
Audun Lågøyr, kommunikasjonsdirektør i Skanska Norge: 93452531

Kontaktperson Statsbygg:
Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim: 91 37 01 72