c

Skanska bygger nye Nedre Fiskumfoss kraftverk

Pressemelding 27.11.2018 08.30 CET

Skanska har signert kontrakt med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) om bygging av Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk.

Svenn-Aage Bråtene, prosjektsjef Skanska Anlegg og Kenneth Brandsås, adm. direktør NTE Energi AS signerer kontrakten om bygging av Nedre Fiskumfoss kraftverk. Foto: NTE

Kontrakten til Skanska har en verdi på 390 millioner NOK og inngår i ordrereserven for Norden i fjerde kvartal.

Kontrakten omfatter bygging av nytt kraftverk med stasjon i fjell, inntak og driving av ca 1200m tunneler herav en 170 meter lang avløpstunnel med et tverrsnitt på 150m2. Det vil medgå ca. 17000m3 konstruksjonsbetong. Den eksisterende kraftstasjonen som ble bygget i 1946 vil være i full produksjon nesten hele anleggsperioden før det etter hvert avvikles.

Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk vil etter driftsstart levere en årlig energiproduksjon på 382 GWh ren og fornybar energi per år, noe som tilsvarer årsforbruket av elektrisitet til 50 000 innbyggere. 

- Vi har fått være med å utvikle prosjektet fra en tidlig fase og er veldig glad for at vi også får tilliten til å gjennomføre utbyggingen. Vi har en lang og god erfaring med å bygge for NTE og vi ser frem til å starte enda et prosjekt hvor vi kan bidra til å ta vare på våre kilder for fornybar energi, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

Skanska har akkurat avsluttet arbeidet med sitt forrige prosjekt for NTE, nemlig byggingen av Norges første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjekt; Storåselva kraftverk. Det blir særlig fokus på miljø også i gjennomføringen av Nye Nedre Fiskumfoss. Planene for prosjektet er tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag og i gjennomføringen vil det bli tatt et særlig hensyn til laksens ve og vel i byggeperioden og alt fra gytetider til fiske er hensyntatt i fremdriftsplanene.

Byggestart er mars 2019 og prosjektet vil være ferdigstilt i august 2022.