c

Skanska og Trøndelag Fylkeskommune bygger Nye Verdal videregående skole

Pressemelding 20.12.2019 10.00 CET

Skanska har inngått samspillskontrakt med Trøndelag Fylkeskommune for utvikling av Nye Verdal videregående skole. Når samspillet er ferdig, er målet å videreføre samarbeidet i en totalentreprise for gjennomføring av byggeprosjektet.

Fra venstre: Bjørn Tore Inderberg, prosjektleder Trøndelag Fylkeskommune, Trond Krogstadmo, regiondirektør Skanska Bygg midt/nord, Rune Venås, Bygge- og eiendomssjef Trøndelag Fylkeskommune, Jarle Refseth, prosjektsjef Skanska Bygg midt/nord, Hans Kristian Musum, prosjektleder Skanska Bygg midt/nord

Den 29. november 2019 ble det klart at Trøndelag Fylkeskommune har innstilt Skanska til gjennomføring av oppdraget, og torsdag 19. desember var alle formaliteter på plass slik at samspillskontrakten endelig kunne signeres.

Bygge- og eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag Fylkeskommune, meddeler at Skanska vant konkurransen ved å levere det beste tilbudet både på pris, kompetanse og gjennomføringsplan.

- Skanskas erfaring og kompetanse knyttet til utvikling av klimanøytrale bygg og fremtidsrettede læringsarenaer, samsvarer svært godt med fylkeskommunens egne høye ambisjoner på begge områder. Vi er glade for å ha fått Skanska ombord og ser frem til samarbeidet, sier Rune Venås

Skanska har de siste årene bygget flere skolebygg i Trøndelag, blant annet Campus Kalvskinnet for Høgskolen i Trøndelag, Heimdal videregående skole, Inderøy kultur- og oppvekstsenter, Brundalen, Børsa og Steinkjer barneskoler.

- Verdal videregående skole er et viktig prosjekt for skolebyggeren Skanska. Vi er stolte over at Trøndelag fylkeskommune viser oss denne tilliten, og vi ser frem til å løse prosjektet med stor entusiasme og høy presisjon, sier Trond Krogstadmo, regiondirektør for Bygg Midt/Nord i Skanska.

 

Fremtidsretta løsninger skal identifiseres i samspill

Verdal videregående skole har høye klima- og energimål og beskrives av partene som et «fremtidens prosjekt». De gode løsningene skal utvikles i tett dialog og samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og Skanska med sine rådgivere. Prosjektet skal løses som en utviklingskontrakt med intensjon om å videreføre samarbeidet til en totalentreprise, og Skanska har tatt med seg HUS Arkitekter AS som arkitekt for prosjektet.

Totalt har skolen et areal på ca. 18 200 m2. Hva som skal gjøres, og i hvilket omfang det blir nybygg, riving og rehabilitering, blir avtalt i samspillsperioden hvor det også vil bli stor involvering av brukerne av skolen.

- Samspillsfasen starter nå og er estimert til å vare i 15 mnd før bygging starter. Kontraktene samlet har en estimert verdi på ca. 200 millioner norske kroner, men bokføres i Skanskas ordrereserve først etter at totalentreprisekontrakten på bygging er signert, presiserer Krogstadmo

 

For mer informasjon, kontakt:

Trond Krogstadmo, regiondirektør Bygg midt/nord,  mob: 915 15 093

Jarle Refseth, prosjektsjef Bygg midt/nord, mob: 982 10 372

Rune Venås, Bygge- og eiendomssjef Trøndelag Fylkeskommune, mob. 907 83 473

 

Om Skanska
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 40.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.