c

Skanska bygger Studentboliger på Svalbard

Pressemelding 31.01.2020 13.00 CET

Skanska Husfabrikken skal bygge studentboliger for Norges arktiske studentsamskipnad på Svalbard. Kontrakten er på 316 millioner kroner og er dermed den største kontrakten som Husfabrikken har inngått.

husfabrikken

- Vi er glade for at samskipnaden valgte Skanska. Vår erfaring fra gjennomføring av boligprosjektet i Gruvedalen har vært viktig for å vinne denne kontrakten, sier Terje Mjøen administrerende direktør i Husfabrikken.

En slik kontrakt betyr mye for et lokalsamfunn som Steinkjer. 

- Husfabrikken er en hjørnesteinsbedrift her i Steinkjer. Det er ansatt 85 arbeidstakere i bedriften, men ringvirkningene er langt større når vi regner med arbeidsplasser hos ulike leverandører til fabrikken, sier Terje

Ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram gratulerer Husfabrikken;

- Veldig artig at Skanska Husfabrikken nok en gang har vunnet en stor kontrakt! Industrien i Steinkjer er i veldig positiv utvikling, og Husfabrikken har virkelig blitt et flaggskip for næringslivet i kommunen vår. Vi er stolte over den jobben som gjøres på fabrikken, og jeg vil som ordfører gratulere ledelsen og alle ansatte med en kjempekontrakt. Dette lover godt for arbeidsplassene og utviklingen videre!

Prosjektet består av to relativt like blokker som skal bygges på Elvesletta utenfor Longyearbyen. Til sammen skal det produseres 403 moduler, som skal fraktes med båt til Svalbard.

- Vi gjorde noen verdifulle erfaringer i forbindelse med prosjektet i Gruvedalen, som kommer godt med når vi nå skal planlegge logistikken i dette prosjektet. Forrige gang brukte vi i snitt 3,8 dager pr modul fra oppstart produksjon i Husfabrikken til den var på plass på Svalbard.

Norges arktiske studentsamskipnad skal kunne huse 280 studenter når alle enheter i studentboligene er tatt i bruk. Til sammen blir prosjektet på ca 9000 kvm. Det er planlagt oppstart i mars 2020 og beregnet ferdigstillelse er sommeren 2021. 

Norges arktiske studentsamskipnad er meget fornøyd med å ha kommet til enighet med Skanska Husfabrikk om bygging av studentboliger i Longyearbyen, sier administrerende direktør Hans Petter Kvaal i Samskipnaden.

- Vi har stor tro på at Skanska er den rette partneren for oss, at de har rett kompetanse og erfaring for å ta et så stort prosjekt i Longyearbyen. Kontrakten på bygging av Elvesletta studentboliger er den største enkeltkontrakten Samskipnaden har inngått.

Med de nye studentboligene i vil alle studentene nå bli boende midt i sentrum av Longyearbyen. Dette vil bidra til ingen studenter bor i rasutsatte områder og at vi får frigitt Sjøskrenten studentboliger til Svalbard Folkehøgskole.

- Vi håper dette prosjektet vil bidra positivt til lokalsamfunnet og gi studentene gode, trygg og moderne boliger. Dette vil også kunne gi UNIS muligheter til å øke rekrutteringen av studenter, sier Hans Petter Kvaal.

 

For mer informasjon, kontakt:
Terje Mjøen, administrerende direktør i Skanska Husfabrikken: 93 44 47 94