c

Skanska og Bravida har signert samspillskontrakt for det nye akuttsykehuset på Hjelset

Pressemelding 07.02.2020 16.20 CET

Bravida er totalteknisk leverandør i prosjektet og vil også ha ansvar for prosjekteringsarbeidet sammen med COWI.

Mandag 3. februar ble samspillskontrakten inngått og signert av Skanskas regiondirektør for Bygg Midt Norge, Trond Krogstadmo (til høyre) og regiondirektør for Region Midt i Bravida Norge, Petter Storhaug (til venstre).

Samspillskontrakten ble signert mandag 3. februar av Skanska og Bravida, som allerede er godt i gang med samspillsfasen sammen med Sykehusbygg og Helse Møre og Romsdal. Arkitektene Arkitema og Ratio samt rådgivende entreprenør COWI ble kontrahert inn i samspillsfasen i desember 2019.

Alle partene blir nå samlokalisert i Skanskas kontor «Powerhouse» på Brattørkaia i Trondheim, og intensjonen er å videreføre samarbeidet i en gjennomføringskontrakt etter sommeren 2020.

Det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) har allerede rukket å bli, og vil framover fortsatt være, et av de viktigste prosjektene i Midt-Norge. Prosjektet omfatter et nytt felles akuttsykehus på Hjelset (ASH) som denne samspillskontrakten gjelder, samt et distriktmedisinsk senter i Kristiansund kommune som vil lokaliseres i eksisterende sykehusbygg.

Det nye sykehuset får integrert somatikk- og psykiatriavdeling og vil ha funksjoner som blant annet poliklinikk og dagbehandling, laboratorier, billeddiagnostikk, operasjon, akuttmottak, intensivbehandling og fødestuer. Bravida skal levere arbeidene knyttet til elektroteknisk, rørteknisk og ventilasjon/klima. Byggestart for akuttsykehuset er planlagt til høsten 2020. Et hundretalls mennesker fra Bravida vil jobbe med denne leveransen på det meste.

Bravida har lang erfaring fra flere store komplekse sykehusprosjekter som vil komme til nytte i denne samspillsfasen, som St. Olavs hospital i Trondheim, SUS2023 i Stavanger, Sykehuset Østfold Kalnes i Sarpsborg, Sykehuset i Vestfold i Tønsberg og A-fløya på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

– Å bygge et komplekst og moderne akuttsykehus krever tilgang på de dyktigste leverandørene i bransjen, og vi er veldig godt fornøyd med teamet av samspillspartnere vi nå har på plass. Vi er glade for å ha landet avtale med Bravida på teknisk totalentreprise i samspillet, og ser frem til å få dem om bord i tidligfase for å bidra med å optimalisere gode løsninger, sier prosjektsjef i Skanska, Frode Berg.

– Bravida har god kapasitet og kompetanse til å gjennomføre dette prosjektet og vil også i stor grad benytte seg av lokale og nasjonale samarbeidspartnere i samspill og gjennomføringsfase, forteller regiondirektør for Region Midt i Bravida Norge, Petter Storhaug.

– For oss er dette et svært viktig prosjekt som vi har jobbet sammen med Skanska om i en lang periode. Bravida har i løpet av de siste årene bygget opp betydelig sykehuskompetanse, noe vi ser frem til å benytte gjennom alle faser i prosjektet på Hjelset, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Skanska

Martine Heyerdahl Rørvik, kommunikasjonsrådgiver, Skanska Norge AS
Mobil:              +47 466 20 434

E-post:             Contact

 

Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)

Guri Viken, kommunikasjonsrådgiver, Helse Møre og Romsdal

Mobil:              +47 997 13 821

E-post:             Contact

 

Bravida

Tore Bakke, administrerende direktør, Bravida Norge AS
Mobil:              +47 909 41 607
E-post:             Contact

 

Petter Storhaug, regiondirektør Region Midt, Bravida Norge AS
Mobil:              +47 951 01 990
E-post:             Contact