c

Klart for neste fase for Storbylegevakten

Pressemelding 27.02.2020 12.00 CET

Nå er alle politiske beslutninger for Oslo storbylegevakt tatt, og det er klart for gjennomføringsfasen. Omsorgsbygg og Skanska signerte i dag kontrakten for denne fasen, til en verdi på 1,5 milliarder kroner. 

Konsernsjef i Skanska, Ståle Rød og administrerende direktør i Omsorgsbygg, Lars Henrik Bøhler

Prosjekt Oslo storbylegevakt fikk sitt budsjettvedtak av bystyret i hovedstaden 26. februar. Dermed kunne opsjonen i avtalen mellom Omsorgsbygg og Skanska utløses. Signeringen er den største kontrakten i Omsorgsbyggs historie.

- Vi har sett frem til denne dagen, og gleder oss til å ta fatt på neste fase. Planleggingsfasen har vært preget av godt samspill mellom alle parter, både innad i kommunen, med leietaker Helse Sør-Øst, i prosjekteringsgruppen og med Skanska. Storbylegevakten blir et signalbygg for alle som bor og ferdes i hovedstaden. Målet vårt er å levere et miljøvennlig og godt bygg å være i, og med utstrakt brukerinvolvering i planleggingsfasen mener jeg vi er godt rigget for gjennomføringen, sier adm.dir. i Omsorgsbygg, Lars Henrik Bøhler.

Skanska og Omsorgsbygg signerte kontrakt for samhandlingsfasen på prosjektet i januar i 2019, og har siden da sittet samlokalisert med rådgivere og øvrige samspillspartnere på tomta ved gamle Aker sykehus i Oslo.

- Vi i Skanska gleder oss til å komme i gang med gjennomføringsfasen. Vi har et fantastisk team på prosjektet, og etter en vellykket samhandlingsfase har vi alle forutsetningene på plass for å lykkes, slik at den nye storbylegevakten blir et godt prosjekt for alle involverte parter. Skanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn, og vi er stolte over å få være med å realisere Oslos nye Storbylegevakt, som når den står ferdig vil ha stor betydning for alle som bor i hovedstaden vår, sier konsernsjef i Skanska, Ståle Rød

Den nye storbylegevakten skal erstatte dagens legevakt i Storgata 40 og være et døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo. Dette innebærer akutte legetjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulante legevakttjenester. I tillegg kommer utvalgte spesialisthelsetjenester.

Fokus på bærekraftige løsninger

Det er lagt ambisiøse miljøambisjoner for prosjektet, som skal bygges etter passivhus-standarden og miljø-sertifiseres i henhold til BREEAM Excellent. Byggeplassen skal være fossilfri, og Skanska har som ambisjon sammen med Omsorgsbygg å gjennomføre mest mulig utslippsfritt. I tillegg er Oslo Storbylegevakt del av et Pilotprosjekt i Oslo, der ambisjonen er å gjenbruke hulldekker fra Regjeringskvartalet på ny storbylegevakt.

- I visjonen ligger også et løfte om å ta vare på samfunnet og miljøet rundet oss. I Skanskas klimaambisjon forplikter vi oss til å skulle redusere våre klimagassutslipp med 50% innen 2030 og vi skal være klimanøytral innen 2045. Dette får vi ikke til uten ambisiøse byggherrer som Omsorgsbygg som tørr å sette høye bærekrafts-mål. Dette blir et spennende prosjekt å følge fremover, avslutter Rød