c

Skanska starter byggingen av Nedre Bleiker Gård i Asker

Pressemelding 03.04.2020 07.00 CET

Etter en svært god salgsstart sensommeren 2019, starter Skanska nå byggingen av de 68 miljøvennlige leilighetene på Nedre Bleiker Gård i Asker.

Nedre Bleiker Gård. Illustrasjon: Eve Images

Prosjektet har klare miljøambisjoner og skal BREEAM-sertifiseres. BREEAM er en internasjonal bærekraftstandard for utredning og rangering av bygninger. Prosjekter som tildeles et slikt sertifikat fyller krav til blant annet godt inneklima, bærekraftige og giftfrie materialer og balansert ventilasjon.

– Vi har høye ambisjoner for boligene på Nedre Bleiker Gård og har utviklet et prosjekt som ble tatt svært godt imot i markedet. Det er gledelig å se at boligkjøperne verdsetter funksjonelle og flotte boliger som også bidrar til å redusere klimafotavtrykket. Når vi utvikler og bygger boliger som oppnår BREEAM-sertifisering, sikrer det at det tas miljøvennlige valg helt fra da vi starter å utvikle boligprosjektet og under hele byggeprosessen. Igjen sikrer det at kundene våre på Nedre Bleiker kan flytte inn i trygge og miljøvennlige hjem, sier regionsdirektør for boligutvikling på Østlandet Helen Gåsvik. 

Byggestart rett over påske

Det skal bygges tre nye bygg samt en ny låve på tomten. I disse dager pågår det riving av den nåværende låven på tomten, og denne skal erstattes med en ny låve. Både teglstein, granitt, panel, låvedører og klokketårnet fra den gamle låven tas vare på og skal gjenbrukes i den nye låven som skal bygges. Flere av de gamle gårdsbyggene skal restaureres og det tas vare på trær som kalklindeskog, hule eiker og edelløvskog for å bevare gårdsatmosfæren. I tillegg har det blitt kartlagt gravhauger og gammel kokegrop på tomten som også ivaretas.

Det er byggenheten i Skanska Norge som skal bygge det nye boligprosjektet i Asker.

– For oss er kontrakten på byggingen av Nedre Bleiker Gård både spennende og utfordrende. Her skal vi blant annet gjenbruke flere elementer fra den gamle låven og bruke i den nye som skal settes opp. Vi gleder oss til å komme i gang med byggeprosessen, sier Terje Nyborg Olsen regiondirektør i Skanska Norge.

Nedre Bleiker skal bestå av 68 leiligheter fordelt på fire bygg og en låve, og har planlagt ferdigstillelse andre kvartal i 2022.

 

For mer informasjon, kontakt:

Helen Gåsvik, Regiondirektør Skanska Eiendomsutvikling: 98 21 04 70
Terje Nyborg Olsen, Regionsdirektør Skanska Norge: 45 86 93 93