c

Skanska bygger nye Madlamark skole i Stavanger

Pressemelding 22.06.2020 09.15 CET

Skanska Norge AS har fått i oppdrag av Stavanger kommune å bygge nye Madlamark Skole. Kontrakten ble signert i slutten av april, og har en verdi på 216 millioner eks mva.

Madlamark skole er en to- parallells barneskole, trinn 1-7 (B14 – skole), og er designet som en «fløy»-skole i to etasjer, med et totalt areal inkludert idrettshall på omlag 9.600 m2.

Madlamark skole er en to- parallells barneskole, trinn 1-7 (B14 – skole), og er designet som en «fløy»-skole i to etasjer, med et totalt areal inkludert idrettshall på omlag 9.600 m2. En av fløyene inneholder STOLT- avdeling (Særskilt Tilrettelagt Opplærings Tilbud). Fløyene knyttes sammen av et hjerterom som også har adkomst inn til idrettshallen.

Skolen skal bygges iht passivhusstandarden, leveres med energibrønner og solceller på tak, og vil bli miljøsertifisert i henhold til BREEAM-NOR med karakter Very Good

 

Alle sammen – SAMMEN!

Skanska har sammen med sine samarbeidspartnere utviklet skolen i en «design built» konkurranse som ble vunnet juli 2019. Fra høsten 2019 og frem til januar 2020 har en i samspill med byggherre, brukere, driftspersonell og samarbeidspartnere optimalisert skolen.

Mottoet for prosjektet er «Alle sammen – SAMMEN». Med dette som fokus har prosjektet lykkes med å designe en skole som er «åpen» og inkluderende.

- I Madlamark-prosjektet har vi fått benyttet vårt mangfold i nært samarbeid med partnere og kunde til å utvikle en inkluderende og fin skole som vi er stolte av. Gjennom konkurransen og samspillet har vi fått påfyll av læring og viktig kompetanse, påpeker Regiondirektør i Skanska, Jone Klingsheim

Byggearbeidene startet i mai 2020 og vil pågå parallelt med skole i full drift. Elevene vil i byggeperioden være lokalisert i noen av skolens eksisterende bygg samt i nytt midlertidige modulbygg som er etablert på skoletomten. Utførelse av bygge- og anleggsarbeider parallelt med skole i full drift på «samme tomt» fordrer et særdeles høyt fokus mht. HMS, logistikk og kommunikasjon mellom entreprenør, skole og byggherre.

- Ved å bygge skoler som tilrettelegger for læring og inkludering lever vi opp til vår visjon om å bygge for et bedre samfunn. Vi ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med oppdragsgiver og samarbeidspartnere som er engasjert i prosjektet, avslutter Jone

 

Undervisningsdelen vil stå ferdig i Q4.2021. Idrettshallen samt utomhusanlegg ferdigstilles Q4 2022.