c

Skanska bygger Nydalsbrua i Trondheim

Pressemelding 09.07.2020 14.00 CET

Skanska har signert kontrakt med Statens Vegvesen om bygging av riksvei 706 Nydalsbrua i Trondheim. Kontraktssummen er på ca 805 MNOK og inngår i ordrereserven for Norden for tredje kvartal.

Illustrasjon av Nydalsbrua i Trondheim

Prosjektet omfatter bygging av ny skråstagbru over Nidelva samt tilknytninger til nåværende og fremtidig vegnett på begge sider av elva. Det skal også bygges ny gang og sykkelveg, 80 meter toløps fjelltunnel samt tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen. Prosjektet omfatter også bygging av ca 1,4 km ny tofelts vei. Den nye veien vil krysse Leirelva på to plasser og det skal derfor bygges to mindre bruer på henholdsvis 50 og 100 meter.

Prosjektet er en del av miljøpakken i Trondheim og har høye ambisjoner i forhold til klima og miljø. Prosjektet er klimapilot i Statens vegvesen sitt utviklingsprosjekt KraKK (klimakrav i konkurransegrunnlag og kontrakter) og vil også bli tredjepartssertifisert i henhold til CEEQUAL, som er en internasjonal anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsbransjen.

- Vi er veldig glad for at vi får lov til å bygge dette viktige samferdselsprosjektet i Trondheim, som vil bidra til å gjøre hverdagen bedre for alle trafikantgrupper. Prosjektet er komplekst og inneholder alle anleggsfag. Det har også høye klimaambisjoner og passer meget godt til vår kjernekompetanse, forteller Ståle Rød, konsernsjef i Skanska Norge.

Anbudsprosessen ble gjennomført som en konkurranse med prekvalifisering og forhandlinger. Skanska gikk seirende ut av konkurranse med både laveste tilbudspris og best score på gjennomføringsplan og kompetanse.

Anleggsarbeidene vil starte opp i oktober 2020 og pågå fem til august 2024.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Audun Lågøyr, kommunikasjonsdirektør Skanska Norge AS: 93 45 25 31

Steinar Myhre, Konserndirektør Skanska Anlegg: 92 85 12 53