c

Skanska har signert kontrakt om forberedende arbeider i prosjektet Ny Vannforsyning Oslo

Pressemelding 14.08.2020 10.00 CET

Skanska har signert kontrakt med Vann og Avløpsetaten i Oslo om gjennomføring av forberedende arbeider i prosjektet Ny Vannforsyning Oslo.

Anna Maria Aursund, direktør i Vann- og avløpsetaten og Steinar Myhre, konserndirektør i Skanska Norge, gratulerer hverandre etter at kontrakten er signert

Kontrakten har en verdi på 2,88 milliarder kroner og inngår i ordrereserven for Norden for tredje kvartal. 

Kontrakten er den første store entreprisen i gigantprosjektet Ny Vannforsyning Oslo, som har som hovedmål å sikre at Oslos vannforsyning vil gi tilstrekkelig mengder drikkevann til innbyggerne også ved svikt i vitale deler av vannforsyningssystemet.

Prosjektet omfatter i all hovedsak utsprengning av fjellhaller og tre store tunneler med samlet lengde på fem kilometer. Totalt skal 1,2 millioner m3 faste fjellmasser tas ut og når produksjonen er på topp vil Skanska ha hele sju tunnelrigger i aktivitet i prosjektet. Arbeidene vil foregå på Huseby sentralt i Oslo i et områdende med en geologi som vil kreve tung sikring og systematisk forinjisering.

- Store og komplekse underjordsarbeider er et viktig kjerneområde for vår anleggsvirksomhet og vi er svært tilfreds med at Vann og Avløpsetaten lar oss få ta del i det viktige arbeidet med å sikre vannforsyningen til Oslos innbyggere, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

Byggestart blir i september 2020 og kontraktsarbeidene skal være avsluttet i mai 2024.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Audun Lågøyr, kommunikasjonsdirektør Skanska Norge AS: 93 45 25 31

Steinar Myhre, Konserndirektør Skanska Anlegg: 92 85 12 53