c

Skanska bygger Inderøy Helsebygg

Pressemelding 18.12.2020 07.30 CET

Skanska har signert kontrakt med Inderøy kommune om bygging av nytt helse- og omsorgssenter i kommunesenteret Straumen.

Bilde fra kontraktsigneringen: f.v: Krister Jacobsen (Prosjektsjef Skanska), Peter Ardon  (Rådmann Inderøy kommune), Trond Krogstadmo (Regiondirektør Skanska), Arild Aagesen (Prosjektleder Inderøy kommune).

Kontrakten har en verdi på 257 MNOK og inngår i ordrereserven for fjerde kvartal. Helse og omsorgssenteret er på ca 8600m2.  og inneholder blant annet 50 boenheter, produksjonskjøkken for kommunen, dagsenter, kontorer for rus og psykiatri og parkeringskjeller samt et stort utomhusanlegg. 

Tettstedet Straumen har tidligere vunnet «Staten sin pris for bærekraftig by- og stedsutvikling 2020 – Attraktiv by-prisen». Inderøy helsebygg er plassert midt i kommunesenteret og er en viktig del av kommunens satsing på eldreomsorg og utvikling av et levende sentrum.

Skanska vant prosjektet i en pris og designkonkurranse våren 2020. Etter å ha gjennomført en vellykket samspillsfase med byggherre, brukere, rådgivere og arkitekter ble byggekontrakten signert tirsdag 15. desember.

- Vi i Skanska er stolte over å få være med å bidra med vår kompetanse i arbeidet med å utvikle dette fremtidsrettede helse og omsorgssenteret sammen med kommunen. Vår visjon er å bygge for et bedre samfunn og i dette prosjektet bidrar vi både til å realisere planen kommunen har for å styrke omsorgstjenesten og ikke minst vitalisering av sentrum. Vi har hatt en meget god samspillfase og ser frem til det videre samarbeidet om å gjennomføre dette viktige prosjektet for lokalsamfunnet, forteller Trond Krogstadmo, regiondirektør Skanska Bygg Midt/ Nord.

Skanska har hatt med seg HUS arkitekter og Inby landskapsarkitekter i utviklingen av prosjektet. Byggearbeiden starter umiddelbart og prosjektet skal overleveres juli 2022.

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Trond Krogstadmo, regiondirektør Skanska Bygg Midt/ Nord: 915 15 093

Krister Jakobsen, prosjektsjef Skanska Bygg Midt/ Nord: 911 27 442

Geir N. Linge, Kommunikasjonssjef Skanska Norge AS: 92 25 11 25