c

Skanska bygger Berg Studentby

Pressemelding 14.11.2008 10.30 CET

Skanska har inngått kontrakt om bygging av nye Berg Studentby i Trondheim. Kontrakten har en verdi på ca 300 millioner kroner. Skanskas kunde er Studentsamskipnaden i Trondheim og prosjektet gjennomføres som totalentreprise i samspill.

Kontrakten innbefatter riving av den eksisterende bygningsmassen samt etablering av en ny og moderne studentby med et totalt bruksareal (BRA) på ca 17 000 kvadratmeter, fordelt på 644 hybelenheter og tilhørende fellesfunksjoner.

Byggearbeidene vil starte opp i desember 2008 og prosjektet er planlagt ferdigstilt i desember 2010.

- Dette prosjektet er utviklet gjennom et tett og særdeles konstruktivt samarbeide med interessant og løsningsorientert kunde. Prosjektet inneholder store tekniske utfordringer, men profesjonelle aktører har i felleskap funnet løsninger. For Skanska i Midt-Norge er dette et betydningsfullt og velkomment prosjekt som på mange måter sikrer vår aktivitet på boligbyggersiden i 2009, sier regiondirektør Odd Arve Fuglem.

_____________________________________________________________________________________________________

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag 54 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latinamerika. Skanska har 4700 engasjerte og dyktige medarbeidere i Norge, og selskapet har vært til stede i det norske markedet siden 1906. Skanska i Norge omsatte i 2007 for ca 11 milliarder kroner.

Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef