c

Miljøriktig byggvarme

Pressemelding 05.11.2008 12.45 CET

I Arendal bygger Skanska nye Strømmen Skole for Arendal kommune. Skanska og Arendal kommune er nå blitt enige om å gjennomføre et pilotprosjekt på Strømmen Skole for ta i bruk pellets og ved (kapp fra trematerialer) til oppvarming av bygget i byggeperioden.

I disse dager monteres utstyret som vil erstatte dieselvarmere. Utstyret vil bidra til en årlig besparelse på ca 20.000 liter diesel, som tilsvarer ca 53 tonn CO2. Man antar at kostnaden for innkjøp utstyret vil være inntjent i løpet av 2 år.

- Bygg og anlegg står for 30 % av CO2 utslippene og 40 % av energibruken, noe som gir oss et stort forbedringspotensiale. Vi håper dette kan bidra til å redusere utslippene i byggeperioden, sier prosjektsjef Kai Paulsen i Skanska Norge.

- Jeg er godt fornøyd med at vi har fått satt i gang dette pilotprosjektet, uttaler leder for Arendal kommune sitt byggnettverk, Torfinn Wæthing.

- Skanska har utviklet en mobil brakkerigg løsning for oppvarming av bygg i anleggsperioden. Vi har stor tro på at dette vil fungere som planlagt. Vi ønsker å erstatte dagens bruk av gass, diesel og strøm med en fornybar energikilde som pellets samt restmaterialer som vi allikevel må kildesortere og levere til avfallsbehandling, forteller Kai Paulsen.

Det blir satt opp to anlegg som blir installer i to separate containere slik at man kan flytte disse fra byggeplass til byggeplass. På den ene enden av bygget står en pelletskjele, og i den andre en vedkjele som er seriekoblet med en pelletskjele. Fra kjelen går oppvarmet vann til en akkumulatortank som ved hjelp av pumper og slanger fordeler det varme vannet rundt i bygget. Endepunktene er tilknyttet varmluftsvifter. Hvis det ikke er mer restkapp av materialer vil pelletsovnen ta over/supplere med nødvendig energi for å holde temperaturen i akkumulatortanken. Løsningen er utviklet i samarbeid med ORAS og rådgivende ingeniør Ø. Berntsen AS. Løsningen er lik det man bruker ved faste installasjoner. Eneste forskjellen er at Skanska bruker varmluftsvifter istedenfor radiatorer.

Skanska og Arendal Kommune håper og tror at dette vil bli et referanseprosjekt for alle involverte leverandører, og at man kan bidra til nytenkning i en ellers konservativ bransje. Nye Strømmen Skole gjennomføres i totalentreprise og Skanska har god erfaring med at denne entrepriseformen gjør det smidigere å oppnå et mest mulig bærekraftig bygg. Et annet konkret eksempel er FN huset i Arendal, som har blitt et nasjonalt og internasjonalt referansebygg.

- Skanska jobber aktivt med å bygge opp kompetansen omkring miljøriktig bygging. Om vi tenker bærekraftig utvikling gjennom våre produkter og tjenester, vil det bidra til å øke vår konkurransekraft, uttaler DK-sjef Finn Ljøsne. - FN-byens næringslivsprosjekt FN-by Partner vil sette en fin ramme rundt det hele, og være et fora det lokale næringslivet kan dra nytte av. FN- by Partner prosjektet vil bidra til at regionen kan gå foran som et nasjonalt og internasjonalt eksempel på hvordan man handler lokalt og påvirker globalt, avslutter Ljøsne.