c

Betydelig resultatforbedring per 3. kvartal

Pressemelding 07.11.2013 08.15 CET

Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge fortsetter den positive trenden i 3. kvartal. Den samlede omsetningen i selskapene per 3. kvartal endte på vel 10 milliarder kroner, noe som er på nivå med fjoråret. Entreprenørresultatet er betydelig forbedret i forhold til 2012.

Administrerende direktør Anders Danielsson er fornøyd med at det samlede resultat for Skanska i Norge er klart forbedret

Pr 1. kvartal

Omsetning

Driftsresultat

2013

2012

2013

2012

Skanska Norge Entreprenør*)

9 553

8 968

239

71

Skanska Norge Boligutvikling

1 295

1 598

88

104

Eliminering

- 624

- 440

     0

              0

Totalt

10 224

10 126

327

175

*) Skanska Norge AS med datterselskap

Entreprenøren i klar bedring
Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper, nådde en omsetning på 9.5 milliarder, og et driftsresultat på 239 millioner kroner per 3. kvartal 2013. Omsetning og resultat er i henhold til selskapets planer. Tilsvarende resultat per 3. kvartal 2012 var 71 millioner kroner. Den markante resultatforbedringen viser at Skanska i Norge opplever økt forutsigbarhet i virksomheten, særlig innenfor bygg, og spesielt i region Oslo. Anlegg leverer tilfredsstillende resultater slik de har gjort over tid.

Selskapet har inngått kontrakter for 2.6 milliarder kroner i 3. kvartal. Ved utgangen av kvartalet var den totale ordrereserven til selskapet på 11.3 milliarder kroner, mot 11 milliarder per 3. kvartal i 2012.

 

Kontinuerlig fokus på HMS-arbeid

Entreprenørvirksomheten kan vise til HMS-resultater tilsvarende samme periode i fjor. HMS-tallene sett i forhold til kvartalsresultatene viser et godt samsvar mellom sikkerhet og lønnsom drift. Per 3. kvartal er det registrert 21 fraværsskader på egne ansatte, mot 19 i samme periode 2012. Dette tilsvarer en H1-verdi (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) på 3,6 hittil i år. Kvartalet isolert ga en H1 verdi på 2,9.

Sykefraværet viser en økning fra 4.7 % per 3. kvartal 2012 til 5.4 % per 3. kvartal 2013. Dette viser behovet for kontinuerlig forebyggende arbeid med tilrettelegging for gode arbeidsoperasjoner.

 

Skanska Bolig opplever et dempet boligsalg

Boligutvikleren Skanska Bolig nådde en omsetning på 1.3 milliarder kroner og et resultat på 88 millioner kroner per 3. kvartal, mot en omsetning på 1.6 milliarder kroner og et resultat på 104 millioner kroner i 2012.

Salget har vært jevnt bra i landets største byer, men vi opplever etter sommeren et noe mer usikkert marked der kundene bruker lenger tid på kjøpsbeslutningen.

- Vi er fornøyde med at resultatet viser en svært positiv trend for entreprenørvirksomheten dette året og at det samlede resultat for Skanska i Norge er klart forbedret, sier Anders Danielsson, administrerende direktør.

  

Skanska i Norge

Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. 

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanskakonsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag 55.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika. 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Skanska Norge AS:

Administrerende direktør, Anders Danielsson, 98 21 03 00.

Konserndirektør Økonomi og finans, Stein Ivar Hellestad, 98 21 44 05

Kommunikasjonsdirektør, Pål P. Syse, 98 21 00 01