c

Skanska i Norge som forventet i andre kvartal

Pressemelding 24.07.2008 08.00 CET

Første halvår i 2008 viser et resultat før skatt på 358 millioner kroner, 5 millioner kroner høyere enn i fjor. Resultatet fordeler seg med 288 millioner kroner på entreprenøren og 70 millioner kroner på Skanska Bolig. Resultatmarginen før skatt endte på 5,9 prosent, det samme som første halvår i fjor. Total omsetning for halvåret endte på 6,1 milliarder kroner. Elimineringer utgjør -338 millioner kroner.

Omsetningen for entreprenørvirksomheten endte på 5,8 milliarder kroner, og et resultat før skatt på 288 millioner kroner (5,0 %). – Vi er godt fornøyd med resultatet så langt. Første halvår viser en klar forbedring i inntjeningen innen byggvirksomheten, mens anlegg viser svakere fortjenestemargin sammenlignet med fjoråret, forteller Geir M. Aarstad, administrerende direktør i Skanska Norge AS.

Ved utgangen av andre kvartal var ordrereserven til Skanska Norge på 8,9 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 0,5 milliarder fra årsskiftet. - Til tross for en nedgang innen oppstart av nye boligprosjekter, så har tilgangen til nye prosjekter vært god. Nedgangen i boligmarkedet har vi så langt kompensert med annen omsetning. Vi opplever en oppgang innen næringsbygg og generelt god etterspørsel innen anlegg. I løpet av andre kvartal signerte vi nye kontrakter til en verdi av 2,8 milliarder kroner. Med tanke på det løpende rekrutteringsbehovet er det positivt at Skanska i uavhengige undersøkelser enda en gang er blitt kåret til den mest attraktive arbeidsgiver innen bygg og anlegg, forteller Geir M. Aarstad.

Omsetningen for Skanska Bolig endte på 626 millioner kroner, noe som ga et resultat før skatt på 70 millioner kroner. Norges Bank har gjennom andre kvartal økt styringsrenten med ytterligere 0,5 prosentpoeng og etterspørselen etter nye boliger er lav. Dette gjelder spesielt etter leiligheter i de store byene, der Skanska Bolig har hovedvekten av sin virksomhet. Økende byggekostnader gjør det utfordrende å få tilfredsstillende lønnsomhet i nye boligprosjekter, med den følge av salgsstarter blir forskjøvet i tid. Inkludert i halvårsresultatet er gevinst ved salg av tomt på 44 millioner kroner.

Virksomhet Omsetning (mill.) Driftsresultat (mill.) Resultat før skatt (mill.) 2008 2007 2008 2007 2008 2007 Skanska Norge* 5771 5565 185 216 288 274 Skanska Bolig 626 839 68 81 70 79 Eliminering/annet -338 -453 Totalt 6059 5951 253 297 358 353

* Skanska Norge AS med datterselskaper

____________________________________________________________________________________________________

Skanska i Norge Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS.

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanska-konsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag 54 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latinamerika. For informasjon om resultatet til Skanska AB, se www.skanska.com

____________________________________________________________________________________________________

For mer informasjon, kontakt: Skanska Norge AS: Administrerende direktør Geir M. Aarstad, 93 43 88 03 Økonomidirektør Aage Bjørn Haug, 92 85 13 88 Kommunikasjonssjef Geir Linge, 92 25 11 25

Skanska Bolig AS: Administrerende direktør Sverre Molvik, 98 21 01 72 Økonomidirektør Frode Kjeldsen, 93 44 47 01

Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef