c

Skanska øker aldersgrensen til 70 år

Pressemelding 18.11.2011 07.30 CET

Skanska ønsker å dra nytte av den enorme erfaringen til de mest rutinerte i selskapet, lengst mulig. På samme tid har Skanska et stort kompetansebehov de kommende årene. Derfor tar selskapet grep ved å heve aldersgrensen til 70 år.

Til nå har Skanska hatt en aldersgrense på 67 år, på lik linje med resten av bransjen og majoriteten av det øvrige norske arbeidslivet. Skanskas ledelse har besluttet at aldersgrensen i Skanska endres til 70 år fra nå.

Skanska har beregnet å ha et rekrutteringsbehov de neste fire årene på cirka 1500 medarbeidere, hvorav cirka 500 ingeniører.

- I et marked som ikke har tilstrekkelig tilgang på den kompetansen næringen trenger, så er det viktig å beholde våre erfarne hoder og hender lengst mulig, sier administrerende direktør i Skanska Norge AS, Petter Eiken.

Eiken sier at dette oppleves spesielt sterkt innenfor vår mobile anleggsvirksomhet hvor rekrutteringen de siste tiårene har vært svakere enn på bygg, noe som blant annet skyldes at folk i dag er mindre mobile enn for tjue år siden.

- Vi opplever heldigvis gode eksempler på at når seniorer ikke lenger har barn boende hjemme så kommer lysten til å reise ut på spennende prosjekt tilbake. Greier vi med dette tiltaket å få en tredjedel av våre seniorer til å jobbe tre år lenger øker det vår kapasitet til å løse samfunnets mange bygg- og anleggsbehov betydelig, sier Eiken.