c

Resultat for Skanska i Norge pr 1. kvartal: Positiv utvikling for entreprenørvirksomheten

Pressemelding 07.05.2013 08.15 CET

(BILDE: Anders Danielsson, adm. dir. Skanska Norge AS) Skanska i Norge er på rett vei. Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge i 1. kvartal endte på 89 millioner, opp fra 41 millioner kroner for tilsvarende periode i 2012. Forbedringen fra 2012 skyldes i første rekke bedring av resultatene innenfor entreprenørdelen av konsernet. Den samlede omsetningen i selskapene endte på 3,3 milliarder kroner.

Anders Danielsson, adm. dir. Skanska Norge AS

 

Pr 1. kvartal

Omsetning

Driftsresultat

2013

2012

2013

2012

Skanska Norge Entreprenør*)

2 980

2 881

57

5

Skanska Norge Boligutvikling

526

503

32

36

Eliminering

- 206

- 72

 

 

Totalt

3 300

3 312

89

41

*) Skanska Norge AS med datterselskap

 

Forbedring av entreprenørvirksomheten

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper leverte en omsetning på 3 milliarder, og et driftsresultat på 57 millioner kroner i 1. kvartal 2013. Tilsvarende resultat i 1. kvartal 2012 var 5 millioner kroner. Det er virkningen av en rekke forbedringstiltak og iherdig jobbing fra alle ansatte som gjør at selskapet nå ser en tilfredsstillende forbedring av marginene. Omsetning og resultat er i henhold til selskapets planer om lønnsom vekst frem mot 2015.

Tilfredsstillende ordresituasjon

Samlet ordrereserve er 10,1 milliarder ved utgangen av 1. kvartal. Bare i Oslo og omegn har selskapet kontrahert for i underkant av 1,5 milliarder i denne perioden. Kontraktene Skanska har vunnet de siste månedene viser god konkurransekraft innenfor våre strategiske og prioriterte segmenter på både bygg og anlegg.

- Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark er et godt eksempel på de store og komplekse prosjektene Skanska ønsker i sin portefølje.
- Veitvet skole viser konkurransedyktighet både i segmentet grønne prosjekt og skoler, men er også et fremragende eksempel på selskapets kapasitet innenfor OPS-kontrakter.

- Powerhouse Kjørbo vil bli verdens første rehabiliterte plusshus, og vitner om hvordan selskapet er med på innovasjon og prosjektutvikling.

- Høvik Stasjon er nok et viktig anleggsprosjekt for Jernbaneverket Utbygging. 

Stor etterspørsel på boligfronten

Boligutvikling i Skanska omsatte for 526 millioner i 1. kvartal av 2013, med et driftsresultat på 32 millioner. Det ble solgt 121 boligenheter samlet sett i kvartalet. Boligmarkedet er preget av god etterspørsel og stor interesse, eksempelvis har prosjektet Gjønnes på Bekkestua utenfor Oslo opplevd at halvparten av boenhetene ble revet vekk kort tid etter salgsstart. Prosjekter utenfor Oslo, som Maren Handlerkvartalet i Kongsberg, opplever lignende interesse.   

- Jeg er tilfreds med resultatet så langt i år, og boligmarkedet ser fortsatt lyst ut innenfor alle våre geografier. Innen sommerhalvåret er det salgsstart på en rekke nye boligprosjekter i både Oslo, Kristiansand og Stavanger. Interessen for disse prosjektene lover godt, sier Anders Danielsson, administrerende direktør i Skanska Norge.

HMS – Sikkerhetsuka 2013

1. kvartal viser en liten nedgang i ulykkesfrekvensen, med en H1 verdi på 3,4 mot 3,9 tilsvarende periode i fjor. For personskader med behov for legebehandling eller tilrettelagt arbeid er nedgangen stor sammenlignet med 2012. Det er registrert 26 slike skader i 1. kvartal, mot 41 samme periode i fjor. Influensa og luftveisplager bidrar til at sykefraværet i denne perioden ligger på 5,8 %, noe over normalnivået.

Det er svært gledelig å se at innføring av obligatorisk øyevern gir gode resultater. Hittil i 2013 er det kun rapportert om 3 øyeskader. Før dette kravet ble innført ble det gjennomsnittlig rapportert mellom 40 og 50 øyeskader pr. år.

Sikkerhetsuka 2013 avholdes i år mellom 13. – 19. mai for Skanska globalt. 57 000 ansatte og mer enn 200 000 ansatte hos underentreprenører vil for niende året på rad sette ekstra fokus på å utføre sikkert og effektivt arbeid i alle ledd av produksjon og planlegging. På denne måten skal alle komme seg sikkert hjem etter en arbeidsdag hos Skanska.

 

Skanska i Norge

Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. 

Skanska i Norge er en del av det internasjonale Skanskakonsernet og er ett av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, utvikling av boliger og utvikling av prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Selskapet er notert på Stockholm børs. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder miljøriktige prosjekt. Konsernet har i dag 57 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.

Kontakt: Stein Ivar Hellestad, Konserndirektør