c

Skanska i Norge med god drift første halvår

Pressemelding 23.07.2009 08.30 CET

Skanskas resultat for første halvår viser en samlet omsetning på ca 4,8 milliarder kroner, mot 6 milliarder på samme tid i fjor. Nedgangen i volum er hovedsakelig byggrelatert. Det har det siste året blitt igangsatt færre boligprosjekter og næringsprosjekter, og dette viser igjen i en redusert omsetning. Resultatmarginen før skatt endte på 3,8 %. Resultatet fordeler seg med 199 millioner for entreprenøren og et negativt resultat på 13 millioner for Skanska Bolig.

Skanska Norge Omsetningen for entreprenørvirksomheten endte på 4,74 milliarder kroner, med et resultat før skatt (EBT) på 199 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 173 millioner kroner mot 185 millioner på samme tid i fjor. - Vi har hatt en god utvikling i en rekke enkeltprosjekter som bidrar til et godt driftsresultat sett i lys av nedgangen i volum. Organisasjonen er nå tilpasset et redusert aktivitetsnivå og vi har gjort en rekke grep som vil bidra til å sikre vår konkurransekraft fremover. Vi skal ta med oss at det er positive signaler i markedet. Boligsalget er kommet i gang igjen, noe som vil føre til at nye boligprosjekter igjen vil komme i produksjon. Det er også en rekke offentlige byggprosjekter å konkurrere om, og selv om priskonkurransen er tøff er anleggsmarkedet generelt godt, forteller Petter Eiken, konserndirektør i Skanska AB og fungerende adm. direktør i Skanska Norge AS.

Skanska Bolig Den gode salgstakten for boliger fra første kvartal har fortsatt i andre kvartal. Ferdigstilte boliger selger godt både i Oslo og Bergen. Skanska Bolig la nylig ut Grannesparken i Stavanger og Ramstad Gård i Bergen for salg. Markedet har vist stor interesse for disse prosjektene. På grunn av godt salg vil boliglageret snart tømmes. Fokus fremover vil derfor være å få lagt ut flere prosjekter for salg.

Skanska Bolig har i 2009 vært gjennom en omstruktureringsprosess for å tilpasse seg den vanskelige markedssituasjonen. Dette arbeidet er nå avsluttet. Vi ser frem til å se effekten av økt markeds- og kundefokus i vår virksomhet.

Omsetningen for Skanska Bolig endte på 289 millioner og et resultat før skatt på - 13 millioner. Dette er som forventet ut fra markedsutviklingen. Den negative utviklingen fra samme periode i 2008 skyldes hovedsakelig endring i bokføringsprinsipp av finanskostnader i prosjekter under utvikling der reguleringsplan foreligger, samt et noe mindre bidrag fra prosjekter på grunn av lavere salgspris.

--- Skanska i Norge Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS.

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanska-konsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag 54 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latinamerika. For informasjon om resultatet til Skanska AB, se www.skanska.com

Kontakt: Stein Ivar Hellestad, Konserndirektør