c

Skanska bygger Inderøy oppvekst- og kultursenter

Pressemelding 02.04.2014 17.08 CET

Skanska har undertegnet kontrakt med Inderøy kommune og Nord–Trøndelag fylkeskommune om bygging av nytt oppvekst- og kultursenter på Inderøy i Nord-Trøndelag.

oppvekst- og kultursenter på Inderøy i Nord-Trøndelag

Kontrakten er på 180 millioner kroner og inngår i ordreinngangen for første kvartal 2014. Prosjektet omfatter ombygging og nybygging av barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Totalt berørt areal i prosjektet er på ca. 13 400 m2 BTA, herav 4 527 m2 nybygg. Skanska skal gjennomføre prosjektet som en totalentreprise.

For å binde skolene sammen med det tilgrensende kulturhuset, vil Skanska etablere et innholdsrikt uteområde. Formell byggestart er i begynnelsen av mai 2014, men forberedende arbeider med detaljprosjektering er allerede påbegynt. Prosjektet skal i sin helhet være ferdig til skolestart i 2016, mens den nye ungdomsskolen vil stå klar allerede til skolestart i 2015.

- Vi er stolte over å få være med å realisere dette prosjektet, det vil bli en viktig videreutvikling av utdannings- og kulturaktivitetstilbudet på Inderøy, sier Frode Berg, prosjektsjef i Skanska Midt-Norge, og fortsetter: 

- Dette er drømmeprosjekt for Skanska; det er krevende og komplekst, og vi får benyttet all kompetansen vi har i selskapet, avslutter Berg. 

 

Kontaktpersoner i Skanska:
• Trond Krogstadmo, regiondirektør Skanska Midt-Norge, mobil: 91 51 50 93
• Frode Berg, prosjektsjef i Skanska Midt-Norge, mobil: 91 70 73 64