c

Resultat for Skanska i Norge pr 4 kvartal

Pressemelding 08.02.2012 08.30 CET

Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte på –93 millioner, mot 298 millioner kroner i 2010. Den samlede omsetningen i selskapene endte på 11,7 milliarder kroner, en økning på 13 % fra 2010.

Pr. 4. kvartal Omsetning Driftsresultat Resultat før skatt
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Skanska Norge 1) 2) 11 037 9 421 -228 146 -143 242
Skanska Bolig 1) 1 138 1 133 50 56 50 56
Eliminering -470 -200        
Totalt 11 705 10 354 -178 202 -93 298

1) Segmentmetode
2) Skanska Norge AS + datterselskaper

Økningen i omsetning knytter seg i hovedsak til økt aktivitet innen anleggssektoren. Resultatet fordeler seg med -143 millioner for entreprenøren Skanska Norge og 50 millioner for boligutvikler Skanska Bolig.

Entreprenøren Skanska Norge

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper nådde en omsetning på 11 milliarder og et resultat før skatt på -143, mot 242 millioner kroner i 2010. Omsetningen i 2011 viser en betydelig økning i forhold til 2010. Driftsresultatet endte på -228, mot 146 millioner kroner, hvilket er absolutt ikke tilfredsstillende. Antall fraværsskader pr. million arbeidstimer (H1-verdi) endte på 5,6 for 2011, en økning fra 4,9 i 2010.

Vi er fornøyd med at omsetning og ordrereserve viser en fortsatt positiv utvikling etter en økning også i 2009. Vi har kontrahert 15,2 milliarder i løpet av 2010 og har en ordrereserve på 13,4 milliarder ved utgangen av året. Det er en økning på 54 % fra utgangen av 2010, og gir et godt grunnlag for videre vekst i 2012.

Vi er imidlertid ikke fornøyd med resultatet som allerede fra 1. kvartal har hatt en negativ utvikling. Årets resultat er blant annet preget av tapsprosjekt for vår byggvirksomhet i Tromsø og Indre Østland og avviklingskostnader av begge disse virksomhetene. Vi har dessuten hatt tap i flere enkeltprosjekt på byggsiden i både det sentrale østlandsområdet og i Bergen - som har hatt negative resultat. Resultatene i anleggsvirksomheten, som også har hatt den vesentlige volumveksten, har derimot en god utvikling i inntjening, sier Petter Eiken, administrerende direktør i Skanska Norge AS.

Boligutvikleren Skanska Bolig AS

Skanska Bolig leverer et bra 2011 med et årsresultat før skatt på 50 millioner kroner. Q4 ga isolert et resultat før skatt på 16 millioner kroner.
Det har gjennomgående vært stor interesse for våre prosjekter, spesielt på Østlandet. Enkelte har til og med overnattet i telt for å sikre seg drømmeleiligheten.
2011 har også vært et år der Skanska Bolig, sammen med Skanska Norge, har markert seg som markedets mest kundevennlige, gjennom introduksjonen av 10 års reklamasjonsrett på våre nye boligprosjekter. Mottagelsen har vært svært god i markedet, og vi registrerer med en viss undring at våre konkurrenter ikke har fulgt etter.

Fortsatt lave renter og underskudd på boliger driver opp etterspørselen i 2012.
Vi forventer at det vil ferdigstilles 27 000 boliger i 2012, mens antall husholdninger vil øke med 34 000. Den største befolkningstilveksten kommer i våre markedsområder, Stavanger, Bergen og Oslo. Sammen med forventet realinntektsvekst, gir dette et forventet godt boligmarked for Skanska Bolig også i 2012.

Kontaktinformasjon:

Petter Eiken, Adm.direktør Skanska Norge
Telefon: +47 98 21 00 00
E-post: Petter Eiken »

Tore Hulberg Mjaavatn, Adm. direktør Skanska Bolig
Telefon: +47 92 85 13 85
E-post: Tore Hulberg Mjaavatn »