c

Studentene velger Skanska

Pressemelding 06.05.2010 08.00 CET

Skanska Norge befester sin posisjon som et klart førstevalg blant landets bygg- og anleggsstudenter. Dette går frem av resultatene fra Universum studentundersøkelse 2010.

Skanska hos NTNU

Skanska har toppet listen over bygg og anleggsstudentenes drømmearbeidsgiver de siste årene, og konserndirektør Pål P. Syse er meget godt fornøyd med resultatet. – At studentene fortsetter å se på oss som den mest attraktive arbeidsgiveren i bransjen er svært gledelig. Vi skal ansette 120 nyutdannede de neste to årene og i kampen om de beste hodene merker vi at et godt rykte hos studentene er helt avgjørende. Vi er i full gang med årets ansettelser av nyutdannede og jeg er spesielt glad for at vi så langt har ansatt 47 prosent kvinner.

Skanska har de siste årene gjennomført omfattende endringer av organisasjonen som følge av betydelig nedgang i markedet. Selskapet har imidlertid planer om å ta et sterkere grep om markedet i årene fremover og en vekststrategi er i støpeskjeen. - Vi planlegger å vokse med 2000 ansatte fra dagens 4000 til 6000 innen 2015. Med den veksten vi legger opp til de neste fem årene, vil ha et stort behov for kompetent arbeidskraft. Skal vi lykkes med våre ambisjoner er vi avhengig av at studentene oppfatter oss som en spennende arbeidsgiver hvor de har muligheter til å utvikle seg, avslutter Syse. - Skanska er et eksempel på en virksomhet med bred faglig kompetanse, som gjør at mange forskjellige typer studenter kan søke seg til virksomheten. Det er her Skanska scorer bedre enn konkurrentene, ved at de appellerer til et bredt utvalg av studenter og dermed øker attraktiviteten, uttaler Carlo Duraturo i Universum Norden.

Universum studentundersøkelse 2010 er en stor undersøkelse hvor hele 6600 studenter har svart på en rekke spørsmål om sin drømmearbeidsgiver. Av disse 6600 studentene er 2300 teknologistudenter, og svarene til denne gruppen er grunnlaget for topp 50-listen for teknologiselskaper. Skanska kom på 11. plass på totallisten for teknologiselskaper. Av de 2300 studentene som studerer teknologi er 455 studenter innen bygg og anlegg. Det er svarene til disse studentene som peker ut Skanska som den mest attraktive arbeidsgiveren innen bygg og anlegg.

Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef